Poolia och Uniflex tecknar ramavtal med PostNord Sverige AB avseende bemanningstjänster.

Pressmeddelande

Poolia och Uniflex tecknar ramavtal med PostNord Sverige AB avseende bemanningstjänster.

2021-09-27 PION

Poolia och dess dotterbolag Uniflex har tecknat ett ramavtal med PostNord Sverige AB för bemanningstjänster. Avtalet sträcker sig över 2 år med möjlighet till förlängning.

– ”Vi är oerhört stolta över att få bli leverantör till PostNord Sverige AB och ser fram emot vårt samarbete”, säger Christian Elfver, Senior Key Account Manager på Uniflex och Poolia.

 I avtalet garanteras inget ordervärde men Uniflex och Poolia bedömer potentialen till
30 MSEK årligen.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2021 kl. 07.30 (CEST).
Dokument

Release (wkr0006.pdf)