Danir omorganiserar för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt

Pressmeddelande

Danir omorganiserar för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt

2021-09-10 Danir
År 2013 köptes Sigma ut från börsen av Danir AB. Primärt genom organisk tillväxt har Sigma sedan 2013 ökat från 1400 till ca 5000 anställda vid utgången av år 2020, då Nexer skapades utifrån Sigmas dotterkoncern Sigma IT.

Tillsammans med A Society och Poolia har nu Danir över 9000 anställda i 16 länder. Huvudfokus ligger på att stödja våra kunder i deras digitalisering.
För att stärka kommande tillväxtmöjligheter kommer nuvarande CEO för Danir AB Johan Glennmo bli arbetande styrelseordförande i Danir AB och tidigare CFO Niclas Lundin att bli CEO i Danir AB.

Niclas kommer i sin nya roll som CEO fortsätta att ha ett starkt fokus på ekonomin och Johan Glennmo kommer fortsätta sitt nära arbete med Danirs dotterkoncerner för deras fortsatta utveckling.

– Jag och Niclas har genom åren haft ett nära och mycket bra samarbete och det känns bra att vi nu kan utveckla detta vidare. Danir AB:s nuvarande styrelseordförande Dan Olofsson kommer att inneha rollen som ordförande i moderbolaget Danir Development AB, säger Johan Glennmo.
Danir är ett entreprenörsdrivet bolag ägt av familjen Dan Olofsson. Danir bildades 1986, och vår roll är att aktivt utveckla våra företag samtidigt som vi vill ge vårt bidrag till ett bättre samhälle. Vi gör det genom entreprenörskap, långsiktighet och samhällsengagemang.

För mer information kontakta:
Johan Glennmo
Styrelseordförande Danir AB
Telefon: 040-66 59 000
E-post: johan.glennmo@danir.com
Niclas Lundin
VD Danir AB
Telefon: 072-72 59 075
E-post: niclas.lundin@danir.com