Sigma Technology startar ett nytt bolag för att växa inom IT-infrastrukturområdet

Pressmeddelande

Sigma Technology startar ett nytt bolag för att växa inom IT-infrastrukturområdet

2021-08-30 Sigma

Richard Gustafsson och Tommy Hudin startar ett nytt bolag inom Sigma Technology Group för att kunna erbjuda professionella tjänster inom IT och IT-relaterad verksamhet, inklusive mjukvaru- och hårdvaruutveckling, nätverkstjänster och -resurser. Bolaget finns idag i fyra svenska städer med strategin att bli en global tjänsteleverantör. Sigma Technology är redan verksamma inom motsvarande områden och kommer med den här nya satsningen fokusera på samt växa inom IT-infrastrukturutveckling genom att etablera det nya bolaget Sigma Technology IT Infra AB. Richard Gustafsson kommer att leda Sigma Technology IT Infra AB som VD, och Tommy Hudin är utsedd till vice VD.

Sigma Technology IT Infra AB kommer vara verksamma i Östergötland, Jönköping, Mälardalen och Stockholm och siktar sedan på att växa i andra svenska regioner. “Sigma Technology är redan etablerade i de här regionerna och har vuxit snabbt de senaste åren. Vi samarbetar redan med flertalet kunder och ser en stor potential för att bli partner åt andra högteknologiska företag och hjälpa dem att ligga i framkant vad gäller utveckling, agility and driftsäkerhet”, säger Richard Gustafsson och fortsätter – “vi har befintliga kunder inom den offentliga sektorn, fordonsindustrin och försvarsindustrin. Vårt mål är att öppna upp för nya kunder från telekombranschen, detaljhandeln och andra industrier och erbjuda heltäckande lösningar inte bara vad gäller infrastruktur utan även på affärsnivå. Vi ser tydligt hur 2020 tvingade oss att hantera globala svårigheter och företagens motståndskraft blev den helt avgörande skillnaden för många. Tekniken blev i mångt och mycket lösningen som tillät företag att hålla sig flytande trots nya, tuffare förutsättningar. Nu vill vi hjälpa våra kunder att växa med hjälp av teknik och innovationer så att de fortsätter vara motståndskraftiga och flexibla i en ständigt föränderlig värld.”

Tommy Hudin kommenterar, “Vi strävar efter att bli den främsta partnern när det gäller att bygga och förvalta infrastrukturer och moderna IT-produktleveranser. Vi sätter IT-konsultens kompetens och professionella roll i fokus tillsammans med tvärindustriell expertis och teknisk sakkunskap och lärdomar. Därför är vårt mål att anställa över 100 personer med kunskap inom moln- och hybridlösningar, IT-säkerhetstjänster och DevOps-metodik.”

Sigma Technology IT Infra AB tillhandahåller följande typer av tjänster:

  • Infrastrukturdesign och -modernisering
  • Teknikersupport mot kund
  • Virtualisering och containerteknik
  • Outsourcing av systemadministration
  • Affärsutveckling inom IT
  • Teknisk support från andra och tredje linjen
  • Nätverkstjänster och -lösningar
  • DevOps-implementering
  • Databasadministration

För mer information, kontakta Richard Gustafsson, VD på Sigma Technology IT Infra AB, richard.gustafsson@sigmatechnology.se, +46 72 250 4200

Tommy Hudin, vice VD på Sigma Technology IT Infra AB, tommy.hudin@sigmatechnology.se, +46 70 601 1898

Om Sigma Technology

Sigma Technology Group, del av Sigma Group, är ett privatägt globalt teknikkonsultföretag med verksamhet i Sverige, Ungern, Kina, Norge, Tyskland och Ukraina och som levererar internationellt till Europa, USA och Kina. Sigma Technology Group erbjuder den allra senaste kunskapen inom mjukvaruutveckling, produktinformation, design och utveckling av inbyggda system, utveckling och administration av IT-infrastruktur samt digitala lösningar med expertkonsulter, offshore-leveranser och utvecklingsteam.

För en fullständig beskrivning, besök sigmatechnology.se.

Sigma ägs av Danir AB och har över 4000 anställda och ett nätverk av partners i nio länder.