Dan Olofsson om rättegången som påbörjas imorgon om påstått insiderbrott i Victoria Park 2018

Pressmeddelande

Dan Olofsson om rättegången som påbörjas imorgon om påstått insiderbrott i Victoria Park 2018

2021-08-23 Danir

Frågan i rättegången är vad som kan utläsas av följande sms som under budprocessen skickades av Dan Olofsson till Percy Nilsson:

Hej Percy. Kommer ett bud imorgon på Victoria Park på 38 kr. Insiderinformation således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood. Dan

Detta sms är den enda kommunikation som finns mellan Dan Olofsson och Percy Nilsson.

Åklagarens påstående: Åklagaren hävdar att det som står i sms:et är en uppmaning till Percy Nilsson att otillåtet köpa aktier i Victoria Park och att Dan Olofsson därför ska dömas för insiderbrott. Åklagaren påstår också att Dan Olofsson har gjort sig skyldig till brottet obehörigt röjande av insiderinformation.

Dan Olofssons inställning: Var och en kan läsa detta sms. Hur man än vänder och vrider på sms:et innehåller det ingen som helst uppmaning till Percy Nilsson att otillåtet köpa aktier i Victoria Park. Tvärtom upplyser jag om att det är insiderinformation, och då vet alla med erfarenhet att ingen handel får ske. Det påstådda brottet har således inte begåtts.

Sms:et utgör inte heller något obehörigt röjande av insiderinformation. Tre av Nordens ledande experter på aktiemarknadsrättens område, prof. Mårten Knuts, prof. Jesper Lau Hansen och advokat Erik Sjöman, har oberoende av varandra i rättsutlåtanden bekräftat att jag hade laglig rätt att skicka detta sms.

I sms:et ville jag tydliggöra att jag i den pågående budprocessen beträffande Victoria Park hade accepterat det ena budet (Vonovias) men inte det andra (Starwoods). Sms:et skickades för att Percy Nilsson, som också var aktieägare i Victoria Park, skulle följa mig i spåren och också acceptera Vonovias bud.

Jag har inte haft någon information om den handel Percy Nilsson påstås ha genomfört och heller inte någon vinning av den. Jag har heller inget underlag för att bedöma om den följer regelverket.

Martin Borgeke, f.d domare i Högsta domstolen, och Sveriges främste auktoritet på straffrättens område, hävdar efter noggrann granskning av förundersökningen, att det är närmast omöjligt att tolka sms:et som åklagaren gör, dvs. som en uppmaning att förvärva aktier i Victoria Park. Mot den bakgrunden drar Martin Borgeke slutsatsen att det står klart att Dan Olofsson ska frias.

Analysen slutar emellertid inte där. Martin Borgeke bedömer att åtalet mot Dan Olofsson är så pass svagt underbyggt att det på objektiva grunder är att betrakta som ett obefogat åtal, som inte är tillåtna enligt svensk lag.

Det som enligt Martin Borgeke är närmast omöjligt ska ställas mot att det är åklagarens uppgift att utom rimligt tvivel visa att sms:et ska utläsas som en uppmaning till Percy Nilsson att otillåtet köpa aktier i Victoria Park. För mig är det en omöjlighet att åklagaren ska kunna visa detta av det enkla skälet att det inte finns några ord i sms:et som uttrycker det åklagaren påstår.

Dan Olofsson