Sigma Quality & Compliance blir aptio group

Pressmeddelande

Sigma Quality & Compliance blir aptio group

2021-04-26 Danir

Efter fyra år med fantastisk tillväxt är det dags att ta nästa steg. För att utvecklas och växa i önskad takt, med utökade tjänster och större internationell närvaro, tar Sigma Quality & Compliance nu nästa steg och vidareutvecklar framtidens konsultbolag och bildar aptio group, ett konsultbolag som fokuserar på effektiva lösningar anpassade till kundernas utmaningar och behov. 2020 växte Sigma Quality & Compliance med 75 % och det långsiktiga målet är att omsätta minst 250 miljoner år 2025, enligt VD och koncernchef Ola Ejnarsson.

2017 bildades specialistkonsultbolaget Sigma Quality & Compliance med Sigma IT och Sigma Industry som moderbolag och har i dagsläget närmare 90 medarbetare i Sverige och Danmark. När nu Danir-koncernen omstruktureras överlåter Sigma IT och Sigma Industry sina ägarandelar i Sigma Quality & Compliance direkt till Danir. Syftet med denna ägarförändring är bland annat att skapa ett ökat utrymme för nya koncept, tjänster och marknader, och därmed ännu större tillväxt.

Med huvudkontor i Malmö planerar bolaget för att fortsätta sina kraftfulla tillväxt under de kommande åren. Inom fem år siktar VD Ola Ejnarsson på att flerdubbla bolaget genom etableringar på nya marknader och med nya tjänsteområden.

aptio group har sedan starten varit en strategisk partner för många inom kvalitetsrelaterade tjänster vilket nu stärks med nya framsynta och nyskapande koncept och allianser inom kvalitet, compliance och effektivisering.

– Med aptio group fortsätter vi att bygga vår starka kultur där vårt stora fokus på allas delaktighet ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Det ingår i anställningen hos aptio group att vara delaktig inte bara i samtliga våra leveranser men också i företagets utveckling. Vi kommer fortsatt vara ett ansvarstagande företag som jobbar för en bättre framtid, både för våra kunder och för vår personal, säger Ola Ejnarsson, VD och koncernchef aptio group.

aptio group är en del av Danir-koncernen. Danir AB är ett svenskt, privatägt holdingbolag med en långsiktig strategi att driva verksamheten utan exitplaner. Sammanlagt uppgick Danir-koncernens omsättning 2020 till 6,6 miljarder kronor med 8 000 anställda i 16 länder.

aptio group ägs av ledningen till 33 %. Resterande 67 % ägs av Danir.


För ytterligare information kontakta

Johan Glennmo, VD Danir
Telefon +46 703-79 52 54

Ola Ejnarsson, VD aptio group
Telefon +46 722-14 99 99