Poolia AB – Årsredovisning 2020

Pressmeddelande

Poolia AB – Årsredovisning 2020

2021-04-06 PION

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2020 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 klockan 07.00 (CEST).  

Dokument

Poolia AB - Årsredovisning 2020 (wkr0006.pdf)