Danir Group med 8 000 anställda får ny struktur för fortsatt tillväxt

Pressmeddelande

Danir Group med 8 000 anställda får ny struktur för fortsatt tillväxt

2021-02-26 Danir
  • Danirs konsultorienterade verksamhet formeras utifrån följande fyra plattformar: Sigma – Nexer – A Society – Poolia.
  • Dotterbolaget Sigma IT inom Sigma-koncernen får det nya namnet Nexer, och bildar ny systerkoncern till Sigma. Nexer får ny minoritetsägare Inbox Capital AB ägt av familjen Wattin.

Johan Glennmo, VD i Danir AB kommenterar:
Som långsiktig ägare är det viktigt att ha en struktur som ger engagemang och som driver tillväxt framöver i våra dotterkoncerner. Vi tror på decentraliserat ansvarstagande i såväl kundleverans som styrning. Med Sigma – Nexer – A Society – Poolia skapar vi fyra plattformar som kommande år har mycket goda förutsättningar för en spännande utveckling.

Sigma – Nexer

År 2013 köptes Sigma ut från börsen av Danir AB. Antalet anställda har sedan 2013 ökat från 1 400 till ca 5 000. Detta innehåller en organisk tillväxt som är unik i den svenska konsultbranschen – inget annat större svenskt konsultbolag har haft en motsvarande utveckling.

Den digitala revolutionen går fort. Våra kunders efterfrågan på nya konkurrenskraftiga tjänster ökar. Sigma har nu vuxit sig så stort att det återigen är dags att göra en uppdelning av bolaget för att inte stagnera i tillväxt, utveckling och värdeskapande. Vi ser liksom naturen ett värde i tillväxt genom celldelning.

Denna gång görs en delning av Sigma i två enheter Sigma och Nexer. Sigma IT och Sigma Resources bildar tillsammans Nexer.

Nexer är ett tech bolag som leder den digitala utvecklingen och möter kundernas behov av strategitjänster, innovativa lösningar i teknikens framkant kombinerat med moderna kommunikationstjänster. En mer utförlig presentation av Nexer görs idag av koncernchefen i Nexer Lars Kry.

Nexer stärks också genom en ny långsiktig delägare Inbox Capital AB, som ägs av familjen Wattin. 1986 startade John Wattin och Dan Olofsson Sapia. En del av denna verksamhet blev 1994 Sigma med Dan Olofsson som huvudägare. John Wattin har gedigen branscherfarenhet och har tillsammans med sonen Martin Wattin framgångsrikt byggt investmentbolaget Inbox Capital, som nu äger 10,3 % i Nexer AB. Utöver Inbox Capital AB äger ledningen i Nexer AB 7,0 %. Resterande 82,7 % ägs av Danir AB. John Wattin har valts in i Nexer AB:s styrelse.

Övriga bolag inom Sigma Group ligger kvar under varumärket Sigma och kommer fortsätta sin fina resa inom teknik och digitalisering.

Danirs fyra plattformar:
Sigma – Nexer – A Society – Poolia

Sammanlagt uppgick Danir-koncernens omsättning 2020 till 6,7 miljarder kronor med 8 000 anställda i 16 länder. För 2021 beräknas omsättningen överstiga 8 miljarder kronor.

Danir, som ägs av familjen Dan Olofsson, kommer att fortsätta att stödja dotterföretagen i deras utveckling. VD och vVD i Danir är sönerna Johan Glennmo och Andreas Olofsson Tarantino. Danirs plan är att långsiktigt driva sin verksamhet som ett familjeföretag utan exitplaner.

Sigma och Nexer är konsultkoncerner som stödjer kunderna i deras digitalisering. Båda ges nu frihet att utvecklas fritt och kommer att samverka när detta gagnar kunderna. Verksamheten inom dessa koncerner drivs i olika dotterbolag som var och en har sin profil och inriktning.

A Society är konsultförmedlare, och som sådan levererar A Society kvalificerade underkonsulter till sina kunder utifrån ett nätverk av 30 000 konsulter med egna bolag. Poolia är ett börsbolag inom bemanning och rekrytering. Danir Resources förvärvade september 2020 47,3 % av antalet aktier och 71,8 % av rösterna i Poolia, och klargjorde att det fanns ingen avsikt att förvärva ytterligare aktier. Förvärvet medförde dock att ett budpliktsbud fick läggas. Danir Resources förvärvade härigenom ytterligare 0,7 % av kapitalet. Som en del av överenskommelsen med Inbox Capital AB och det samarbete som följer av detta har dessa 0,7 % nu förvärvats av John Wattin till det budpris som aktieägarna i Poolia erhöll av Danir.

Den samlade nya strukturen i Danirs konsultverksamhet är som följer:

Sigma Nexer A Society Poolia Summa
Inriktning Digitalisering
& teknik
Digitalisering Konsultförmedlare Bemanning
& rekrytering
Anställda 3600 1500 100 2700 7900
Underkonsulter
i produktion
400 400 1300 30 2130
Underkonsulter
i nätverk
2000 1000 30000 200 33200


För ytterligare information kontakta

Johan Glennmo, VD Danir
Telefon +46 703-79 52 54