Nu ser vi resultatet av Sigma och Danirs samarbete med Parasportförbundet och Special Olympics Sverige

Pressmeddelande

Nu ser vi resultatet av Sigma och Danirs samarbete med Parasportförbundet och Special Olympics Sverige

2020-09-24 Danir

Förra året startade Sigma och Danir Funkisfonden, ett initiativ för att få fler människor med intellektuell funktionsnedsättning att bli aktiva och komma i rörelse. Nu har de tagit det här engagemanget vidare och är nu huvudsponsor till Special Olympics Sverige. Ett samarbete som nu resulterar i att de är med och arrangerar Special Olympics School Days*.

Efter att Corona satte stopp för vårens aktiviteter är det nu dags att åter dra igång det lyckade arbetet med idrottsdagar i särskolan: Special Olympics School Days. Först ut var Södertälje i mitten på september, där aktiviteterna hölls i Täljehallen, GF-hallen och på Södertälje IP.

Sedan starten 2015 har tusentals särskoleelever årligen fått chansen att prova på olika typer av idrott och med Sigmas engagemang hoppas Kristin Frilund, verksamhetsutvecklare på Special Olympics Sverige, att idrottsdagarna ska nå ännu fler. Dessa dagar introducerar elever till ett aktivt liv på ett roligt och enkelt sätt. Alla är med efter sina förutsättningar och de lokala föreningarna som deltar under dagen bidrar till att steget att bli fysiskt aktiv på fritiden minskar. Med Sigmas stöd kan Special Olympics Sverige nu fokusera ännu mer på arbetet med att följa upp hur många av deltagarna som fortsätter med idrott efter att ha varit med på Special Olympics Sveriges School Days.

Samarbetet med Parasportförbundet inleddes förra året med Funkisfonden där Sigma och moderbolaget Danir under ett års tid belyste och gav en röst till idrottare med intellektuella funktionsnedsättningar. Funkisfonden samlade och spred berättelser om alla som tränar och tävlar, trots att förutsättningarna och tillgängligheten till idrott inte alltid är den bästa. Under det året genererade Funkisfonden, förutom en större medvetenhet om betydelsen av motion och idrott för denna gruppen människor, närmare 200 000 kronor som gick oavkortat till Special Olympics Sverige. Samarbetet blev till ett huvudsponsorskap och som nu alltså resulterar i arrangerandet och utvecklingen av Special Olympics Sveriges School Days.

– Vi har på nära håll sett vilken betydelse idrotten och gemenskapen, har för människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Idrottsdagarna för särskolan är en mycket bra väg in i idrotts- och föreningsvärlden och visar att alla kan vara med utan krav på tävling och prestation, säger Johan Glennmo, VD på Danir.

– Corona skapade såklart en del problem men vi kände att det här är alldeles för viktigt för att inte gå vidare med vårt samarbete med Special Olympics Sverige, berättar Johan Glennmo, VD på Danir.

– Det har varit ett minst sagt speciellt år men nu kan vi äntligen dra igång våra School Days, på ett säkert och corona-anpassat sätt, säger Kristin Frilund, verksamhetsutvecklare på Special Olympics Sverige.

– Vi jobbar med knappa resurser men med Sigma och Danirs stöd kan vi nu, inte bara arrangera bra idrottsdagar, utan även följa upp dem och på så sätt öka antalet som fortsätter med idrott, säger Kristin Frilund, verksamhetsutvecklare på Special Olympics Sverige.


För mer information kontakta

Johan Glennmo, VD Danir AB, ägare till Sigma Group
Telefon: 0703-79 52 54, E-post: johan.glennmo@danir.com

Kristin Frilund, verksamhetsutvecklare Special Olympics Sverige
Telefon: 072-531 27 86, E-post: kristin.frilund@parasport.se

*Special Olympics School Days är en idrottsdag anpassad för särskolan där eleverna får möjlighet att prova på olika idrotter. Dagen är ett samarrangemang mellan lokala idrottsföreningar, särskolor och Svenska Parasportförbundets lokaldistrikt. Vilka idrotter som går att prova på beror på vilka lokala föreningar som finns på orten och som är med under dagen.

Aktiviteterna under dagen leds av gymnasieelever och konceptet innehåller invigning, prova på-stationer och medaljutdelning. Special Olympics Sverige arrangerar årligen ett 30-tal School Days och sedan lanseringen 2015 har tusentals elever i särskolan fått chansen att prova på idrott i alla möjliga former.