Uttalande från styrelsen för Poolia AB (publ) med anledning av Danir Resources budpliktsbud

Pressmeddelande

Uttalande från styrelsen för Poolia AB (publ) med anledning av Danir Resources budpliktsbud

2020-09-14 PION

Poolias styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera Danir Resources budpliktsbud

Detta uttalande görs av styrelsen för Poolia AB (publ) (”Poolia” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”).

Se bifogad fil för hela pressmeddelandet.

Se även bilaga för Utlåtande Fairness opinion.

Poolia AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Anna Söderblom, Styrelseledamot, Poolia AB (publ), Mobil: +46-70-940 90 01 Email: anna.soderblom@hhs.se 

Jan Bengtsson, VD Poolia AB (publ), Mobil: +46(0)736 00 68 10 Email: jan.bengtsson@poolia.se

Informationen lämnades för offentliggörande, genom Poolia AB:s (publ) kontaktpersons försorg, kl. 17.30 (CEST) den 14 september 2020.

Dokument

Poolia AB - Styrelsens uttalande (wkr0006.pdf)

Poolia AB - Utlåtande Fairness opinion (Poolia AB - Utlåtande Fairness opinion.pdf)