Poolia AB – Ny valberedning utsedd

Pressmeddelande

Poolia AB – Ny valberedning utsedd

2020-09-11 PION

Med anledning av att Björn Örås med familj avyttrat sina aktier i Poolia till Danir Resources AB, har Björn Örås ställt sin plats i valberedningen till förfogande.

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2020 har kvarvarande ledamöter i valberedningen verkat för att motsvarande antal tillkommande ledamöter av valberedningen utses enligt de principer som beslutades på ovan nämnda stämma.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Lars Kry, Danir Resources AB
Petter Stillström (ordförande), AB Traction
Fredrik Palmstierna, eget innehav

Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress:
Poolia AB, Att: Valberedningen – Lars Kry, Box 207, 101 24 Stockholm

För mer information, kontakta:
Lars Kry, 073-343 43 00

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2020 klockan 17.30 (CEST).

Dokument

Poolia AB - Ny valberedning utsedd (wkr0006.pdf)