Dan Olofsson om Victoria Park: Jag ser fram mot domstolsprövning och en friande dom.

Pressmeddelande

Dan Olofsson om Victoria Park: Jag ser fram mot domstolsprövning och en friande dom.

2020-07-30 Danir

Chefsåklagaren Thomas Langrot har idag meddelat att åtal väcks mot Dan Olofsson för att denne, i egenskap av aktieägare i Victoria Park, i sms informerat Percy Nilsson, också ägare i Victoria Park om ett kommande bud på bolaget.

Dan Olofsson kommenterar:

”Jag var med och förhandlade fram ett högre bud på Victoria Park. Det var osäkert om detta bud skulle få tillräcklig anslutning, och därför fanns ett naturligt intresse som också gagnade alla aktieägare av att främja detta bud. Avsikten var att Percy Nilsson, som var en större aktieägare, under teckningsperioden några veckor senare också skulle acceptera detta bud. Jag skickade därför ett sms till Percy med information om det nya budet och poängterade att det var ”insiderinformation som får hanteras varsamt”. Åklagaren gör en omvänd och helt felaktig tolkning av detta och menar att jag föranlett Percy Nilsson att begå insiderbrott. Det jag gjort är det rakt motsatta eftersom en varsam hantering av insiderinformation inte inrymmer otillåten handel.

Jag har själv inte handlat. Den handel som skett av Percy Nilsson har jag vare sig haft information om eller vinning av.

För mig är det obegripligt att åklagaren väljer att gå vidare i detta ärende. Jag ser fram mot en domstolsprövning och en friande dom.”

Dan Olofssons advokat Tomas Nilsson kommenterar:

”Bilden är entydig. Dan Olofsson har handlat korrekt och helt i linje med lagstiftningen. För säkerhets skull har vi låtit tre av Nordens ledande experter på aktiemarknadsrätt granska Dan Olofsson agerande, och de har i bilagda yttranden var för sig kommit till samma uppfattning att Dan Olofssons agerande varit korrekt.

Mot denna bakgrund ser jag det som felaktigt beslut av åklagaren att väcka åtal.”

Dan Olofsson Tomas Nilsson

___________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Advokat Tomas Nilsson, tel 0706 258162
Dan Olofsson, tel 0708 300455