Karriär och Covid-19

Pressmeddelande

Karriär och Covid-19

2020-06-16 PION

Covid-19 pandemin har inneburit många förändringar i vardagen, inte minst när det kommer till jobbet. Varsel och nedskärningar, kreativa lösningar för det oväntade hemmakontoret och djupdykande i nya kunskaper har kantat våren. Två månader in i det svenska utbrottet har CareerBuilder.se och Poolia tagit reda på hur svenskarnas karriär och jobbsökande påverkats.

I det stora hela kan vi se att arbetstagarna tycker att deras arbetsgivare har hanterat covid-19 situationen väl. 36% tycker att deras arbetsgivare hanterat situationen bra eller väldigt bra i förhållande till dem som anställda med information, stöttning, åtgärder mm. På frågan ”Hur trygg känner du dig med din nuvarande anställning” kan vi se en stor osäkerhet kring sysselsättning, där 54% svarade att de inte alls kände sig trygga.  Endast 10% uppgav att de kände sig väldigt trygga.

Undersökningen visar bland annat att svenskarna tar tillvara på att arbetstiden i många fall har minskat. 25% har börjat engagera sig ideellt sedan covid-19 utbrottet och 37% funderar på att, eller har redan, börjat giga. Dessutom är det hela 58% som gör något för att kompetensutveckla sig vilket säkert är kopplat till att det är många som vill göra något annorlunda framöver.

Hela 54% uppger att de vill byta bransch, yrke eller bådadera. Arbetare och yngre är mer benägna att sadla om än tjänstemän och äldre. Över 50% av de som kompetensutvecklar sig lär sig något helt nytt utanför sitt yrkesområde och 32% överväger att påbörja en längre utbildning (minst en termin) det kommande året. Det är många som är förändringsbenägna och det reflekteras också av att jobbsökandet är väldigt aktivt oavsett om kandidaten arbetar i dagsläget eller ej.

Sammantaget säger 76% att de aktivt söker jobb och bland dem som inte söker jobb uppger 40% att de är öppna för kontakt från rekryterare. Förvånansvärt är att endast 19% avstår från att söka jobb för att de tror att det är tryggare att vara kvar hos sin befintliga arbetsgivare.

Ta del av mer data i vår blogg:
https://www.info.poolia.se/blogg/undersokning-om-karriar-jobbsokande-och-covid19

Om undersökningen:

Under andra halvan av maj har CareerBuilder.se och Poolia genomfört en webbenkät med 3941 deltagare där vi ställt frågor om hur arbetssituationen har förändrats, erfarenheten av att arbeta hemifrån och hur man ser på jobbsökande och sin karriär.

Undersökningen har resulterat i fler insikter inom områden som rör kandidatattraktion, distansarbete och trender inom rekrytering vilket CareerBuilder.se och Poolia kommer att släppa mer material om framöver.