Myter sprids om vinster i välfärden – också av Jan Guillou

Pressmeddelande

Myter sprids om vinster i välfärden – också av Jan Guillou

2020-06-15 Danir

Jan Guillou skriver följande i en krönika den 24:e maj i Aftonbladet:
”En stor folklig majoritet är nämligen mot tanken på vinstuttag i skattebetald men privatiserad välfärd och skolundervisning. Därom råder ingen tvekan. Det är ett förhållande underkastat noggranna vetenskapliga studier och mäts år från år.”

Låt mig först säga att jag också tror att om svenska folket får frågan om våra skattemedel ska gå till vinstuttag eller till verksamheten blir svaret verksamheten. Vidare påstår Jan Guillou i krönikan att en majoritet av borgerliga väljare är mot vinstuttag.

Nu är inte verkligheten så enkel. Jan Guillous ideologiska intresse av att få offentliga monopol inom vård skola, skola och omsorg gör att han hoppar över att nyansera frågan.

I kommunala välfärdsföretag är det vi skattebetalare som får stå för alla investeringar inklusive att täcka vanligt förekommande förluster. Denna ordning vill vi inte ha gentemot privata välfärdsföretag. Där får ägarnas kapital och vinster svara för finansieringen utifrån principen att dessa företag i vart fall inte ska få högre ersättning för utförda tjänster än de kommunala.

Vi behöver större investeringar i vår välfärdsverksamhet. Om nu privata ägare ska investera vill de ha avkastning på detta. Förbjuds vinstuttag är det samma sak som att förbjuda privata företag, dvs vi får i huvudsak offentliga monopol.

Därför ska vi ställa oss frågan: Vill vi ha offentliga monopol eller vill vi ha valfrihet där verksamhet kan bedrivas såväl av offentliga som privata aktörer?

Frågan är intressant och mot denna bakgrund har jag låtit Sifo undersöka svaret på några relevanta frågor (Sifo #1543927). 1052 personer har svarat.

1. Hur bra eller dåligt tycker du att det är med valfrihet som gör att du kan välja vårdcentral, äldreboende eller skola mellan olika privata och offentliga alternativ?

Mycket bra 

 32%

Ganska bra

 36%

Ganska dåligt

 15%

Mycket dåligt

 9%

Tveksam, vet ej

 7%

68 % tycker det är bra med valfrihet. 24 % tycker det är dåligt.

2. Vinster används för att bygga reserver, utveckla en verksamhet och genom vinstuttag ge avkastning till dem som investerat. Anser du att vinstuttag ska få tillåtas i privata välfärdsverksamheter förutsatt att de får samma eller lägre ersättning som offentliga välfärdsverksamheter?

Det borde vara tillåtet med vinstuttag:

32%

Det borde inte vara tillåtet med vinstuttag:

51%

Tveksam, vet ej:

18%

Här är det fler som anser att det inte borde vara tillåtet med vinstuttag.

Nu uppstår det betydande problemet att den av svenska folket starkt önskade valfriheten går inte att uppnå om vinstuttag förbjuds, eftersom vi då inte kommer att ha kvar några privata välfärdsföretag av betydelse. Vi återgår då till myndighetsstyrda offentliga monopol.

Detta leder oss fram till följande två viktiga frågor:

3. Vad stämmer bäst in på din åsikt?

Alla Borgerliga
väljare
S-, V-, Mp-
väljare

Behåll möjligheterna till valfrihet
genom att tillåta vinstuttag:

46%

72%

22%

Ta bort möjligheten till valfrihet
genom förbud mot vinstuttag:

35%

15%

60%

Tveksam, vet ej:

19%

13%

18%

Vi ser att av alla väljare är det fler som vill ha valfrihet än de som vill ha förbud mot vinstuttag. Detta tvärtemot Jan Guillous tvärsäkra uttalanden. Vidare finns en mycket stark majoritet bland borgerliga väljare för valfrihet med tillhörande vinstuttag. Också detta tvärt emot Jan Guillous uttalanden.

Dan Olofsson
Entreprenör inom IT

Här hittar du hela undersökningen: Sifo #1543927

Här hittar du en artikel som knyter an på fPlus.se: https://www.fplus.se/naringslivstoppen-darfor-har-jan-guillou-helt-fel-om-valfarden/a/vQa6nB