Poolia vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020

Pressmeddelande

Poolia vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020

2020-04-15 PION

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av det nya coronaviruset Covid-19, vidtar Poolia försiktighetsåtgärder för att begränsa omfattningen och längden av årsstämman 2020 samt antalet personer som deltar personligen.

VD kommer endast att hålla ett komprimerat anförande och presentationen av förslag till beslut kommer att minimeras. Närvaro av styrelseledamöter kommer att begränsas. Personer som inte är aktieägare, fullmaktstagare för aktieägare eller biträde till aktieägare kommer inte tillåtas att delta vid stämman.  I samband med årsstämman kommer det inte att erbjudas någon förtäring och stämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska punkterna på dagordningen har avhandlats. Frågor på stämman kommer att fokusera på de agendapunkter som finns i kallelsen.

För att undvika risk för smittspridning uppmanas aktieägare att rösta via ombud. Fullmaktsformulär går att finna på Poolias hemsida www.poolia.com. Fullmakten kan till exempel ställas ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska rösta vid de olika beslutspunkterna på årsstämman.

Deltagare, som ändå vill delta på plats, uppmanas att undvika nära kontakt med andra deltagare i gemensamma utrymmen samt att sprida ut sig i lokalen.

Poolias årsstämma kommer, i enlighet med tidigare offentliggjord kallelse, att hållas tisdagen den 28 april klockan 15.00 i bolagets lokaler på Torsgatan 11, plan 2, i Stockholm. Poolia följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.

Stockholm i april 2020
Styrelsen för Poolia AB (publ)

Dokument

Release (wkr0006.pdf)