Poolia AB – Årsredovisning 2019

Pressmeddelanden

Poolia AB – Årsredovisning 2019

2020-04-06 PION GROUP

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2019 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.
 
En engelsk översättning av Årsredovisningen 2019 kommer att publiceras på bolagets hemsida omkring den 8 april 2020.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 klockan 17.00 (CEST).

Dokument

Release (wkr0006.pdf)