Sigma vill få fler kvinnor att stanna i IT-branschen

Nyhet

Sigma vill få fler kvinnor att stanna i IT-branschen

2019-10-17 Sigma

En stor andel kvinnor inom IT och tech lämnar branschen på grund av missnöje med arbetsmiljön. Den 22 oktober deltar Sigma IT i en workshop som syftar till att göra branschen mer attraktiv för kvinnor.

Dålig arbetsmiljö får 41% av kvinnor inom teknikbranschen att så småningom byta bransch. Det visar en studie som Harvard Business Review nyligen presenterade. I studien, där över 700 kvinnor har intervjuats, svarar majoriteten att de gillade sitt arbete men att de lämnade branschen därför att de inte trivdes med arbetsmiljön. När män inom teknikbranschen tillfrågades var det bara 17% som uttryckte liknande missnöje. Nadya Fouad, psykolog vid University of Wisconsin, som gjort en liknande studie med över 5000 kvinnor, landar i samma slutsats – nämligen att det är arbetsmiljön som får teknikkvinnor att lämna.

– Lika viktigt som det är att få fler kvinnor intresserade av IT och tech är det att behålla de som redan finns i branschen. Vi ser många aspekter kring kultur och värderingar som behöver beaktas för att vi ska ha ett arbetsklimat som välkomnar och gör att kvinnor trivs och utvecklas på sin arbetsplats, säger Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Sigma IT.

Den 22 oktober deltar Sigma IT i Tech Women – Get your voices heard– en workshop dit personer inom teknikbranschen som identifierar sig som kvinnor och branschexperter bjudits in för att diskutera vad som behöver förändras. Workshopen arrangeras av Unionen, Women in IT och Women in Tech och förslagen kommer att samlas i en kravlista som ska överlämnas till Almega (Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn) och Unionen (Sveriges största fackförbund).

– Personligen tror jag att om vi har en kultur med värderingar som baseras på att alla har samma värde och har samma möjligheter så kommer både kvinnor och män trivas som allra bäst på sina arbetsplatser, avslutar Beatrice Silow.

Information om eventet hittar du här: https://get-your-voice-heard.confetti.events/

För mer information

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506