Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Pressmeddelande

Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

2019-05-03 PION

Kvartalsperioden januari – mars 

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland.

  • Intäkterna uppgick till 436 (477) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,4 (10,4) MSEK, inklusive engångseffekt om 3,9 MSEK, och rörelsemarginalen till 2,6 (2,2) procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 12,0 (12,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,1 (9,5) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 (0,20) SEK.
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 25,6 (9,9) MSEK.

Dokument

Release (wkr0006.pdf)