Open post

Karo Pharma väljer Advantum Life Sciences Suite

Karo Pharma Logo

Karo Pharma har nyligen investerat i dokument- och ärendehanteringssystemet Advantum Life Sciences Suite som är skräddarsytt för Life Science branschen. Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

På InfoTech Scandinavia är vi givetvis stolta över att ännu ett bolag inom life-science segmentet har valt oss som leverantör. Detta visar att vår kompetens inom informationshantering i kombination med vår erfarenhet av att hjälpa bolag inom life-science skapar ett attraktivt erbjudande.

Advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att implementera ett “best practice”-system. Advantum kännetecknas särskilt av sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet som följer med ett 100% konfigurerbart system. Advantum Life Sciences Suite är en förkonfigurerad lösning för kvalitetsstyrning i enlighet med branschkrav från exempelvis EU och FDA.

Open post

Poolias valberedning utsedd

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2019. 

Den nya valberedningen har följande sammansättning: 

Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
Hans Hedström, Carnegie Fonder
Petter Stillström, AB Traction

Hans Hedström har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress: Poolia AB, Att: Valberedningen – Björn Örås, Box 207, 101 24 Stockholm