Sigma brädar börskonsulter

Pressmeddelande

Sigma brädar börskonsulter

2018-02-20 Danir

Text från Dagens Industri. Skriven av Pontus Herin.


På fem år har it-konsulten Sigma vuxit organiskt med genomsnitt 26 procent per år. Det är klart bättre än de noterade konkurrenterna. ”Vi har fokuserat på tillväxt före lönsamhet, det uppskattas inte alltid på börsen som vill ha kvartalsresultat”, säger Dan Olofsson, Sigmas ägare.

It-entreprenören och finans-mannen Dan Olofssons utköp av Sigma från börsen 2013 var början på en stark tillväxt-resa. Då omsatte it-konsult-bolaget 1,3 miljarder kronor. Siffrorna för 2017 är inte officiella ännu men enligt Dan Olofsson landar omsättningen för bolaget på närmare 3,6 miljarder kronor. Det betyder att Sigma växte med 24 procent i fjol, långt mer än även de snabbast väx-ande konsultbolagen på börsen.

”Sedan vi avnoterade Sigma har vi vuxit organiskt med i genomsnitt 26 procent per år. Vi har ökat antalet anställda med 600 personer årligen, och det i en bransch där det heter att det inte går att få tag i folk. Vi bygger organiskt ett medelstort bolag per år”, säger Dan Olofsson.

Sigma, med huvudkontor i Malmö, finns i elva länder. 70 procent av de 3 600 anställda finns i Sverige. Dan Olofsson och hans son Johan Glennmo svarar för ägardia-logen direkt mot de sju största dotterbolagen inom Sigma. Största dotterbolaget Sigma ITC har Lars Kry som vd, känd för att ha byggt upp Proffice i Sverige.

Bolagets strategi för att växa snabbt är bland annat att starta nya dotterbolag i snabb takt, sedan bolaget köptes ut från börsen har Sigma startat 20 nya bolag. En viktig grund-bult är att låta ledningen bli delägare. För att hjälpa till med finansiering har Dan Olofsson i befintliga dotterbolag valt att låna ut pengar privat till ledningspersoner. Det handlar, enligt Dan Olofs-son, om ”tiotals miljoner kronor”.

”Vi vill ju inte att de ska sätta sig i en sits där de riskerar att bli pressade av banklån och tappa fokus. Genom vår lösning blir de delägare. Vi har inga exitplaner. Men vill led-ingen sälja tillbaka sina aktier så finner vi en lösning. De får köpa in sig till marknadsvärde och säljer i en framtid till marknadsvärde. Och ska värdet öka över tid krävs ju tillväxt.”

Dan Olofsson menar att det här upplägget hade varit omöjligt på börsen.

”Där har ju institutionerna en massa idéer som i slutet av dagen alltid syftar till att ägarna ska ta hem hela vin-sten och inte de som skapar vinsterna. Nu gör vi som vi vill och det vi vill är att ge ledningen i bolagen ett tydligt delägarskap. Det skapar ett entreprenörskap och driver en fantastisk tillväxt.” 

Men tillväxten har också kostat. År 2013 gick bolaget Sigma med förlust. Den genomsnittliga rörelsemarginalen åren 2014–2016 har legat på drygt 4 procent, vilket är lågt för ett konsultbolag. Efter alla uppstartersom dragit kostnader över resultaträkningen är nu marginalen kring 10 procent, enligt Dan Olofsson.”Man kan säga att vi har investerat långsiktigt i tillväxt. Det är svårt att se att börsen hade uppskattat detta i vår mogna bransch.”

Diskussionen om konsultbolag överhuvudtaget passar på börsen har pågått länge. ”När Sigma en gång gick till börsen för länge sedan så var det bra, då ville vi nämligen köpa bolag med egna aktier. Men nu är det dyrt att köpa bolag och vi ser fördelar med att växa organiskt, och dessutom snabbt. Då passar våra modeller bättre utanför börsen”, säger Dan Olofsson. Parallellt med Sigma har Dan Olofsson, via sitt ägarbolag Danir, byggt upp en konsultmäklare, inriktad på it, forskning och utveckling. I somras förvärvades konsultmäklarbolaget Assistera. Det slogs i förra veckan ihop med Sigmas konsultmäkleri och bildar bolaget A Society som säger sig kunna erbjuda 25 000 konsulter. Enligt Dan Olofsson omsatte bolaget 1,2 miljarder kronor i fjol, proforma. ”Vi vill skilja detta från Sigma. Konsultmäkleri ska ha en oberoende roll och kunna arbeta med många konsultföretag med egna anställda. Den stora drivkraften för konsultmäklare är att ge duktiga människor frihet genom att de driver sin egen verksamhet. Och kunderna gillar flexibiliteten. De får den kompetens de behöver när behovet finns. Gigekonomi heter det och den trenden är bara i sin linda.”

”Jag konstaterar att facken, arbetsgivarna och politikerna inte hänger med i utvecklingen och regelverken sackar efter. Men för oss är det viktigt att bejaka detta eftersom det är en stark långsiktig trend i många länder. Frihet slår över tid regelverk.”