Brist på IT-kompetens hotar tillväxten. Gig-ekonomin och A Society har ett svar.

Pressmeddelande

Brist på IT-kompetens hotar tillväxten. Gig-ekonomin och A Society har ett svar.

2018-01-30 Danir

Förändringarna och möjligheterna som följer av digitaliseringen är stora för alla företag. IT&Telekomföretagen beräknar att 70 000 experter kommer att saknas år 2022*.

Konsultmäklarföretaget A Society har ett svar på denna utmaning. Det är att driva och utveckla Gig-ekonomin. Därmed attraheras fler till branschen.

Gig-ekonomin växer starkt i många länder. En gemensam faktor för giggarna är en önskan om egen balans mellan arbetstid och fritid. Det driver dem – i alla åldrar. I en färsk undersökning från USA hävdar 84 procent av dagens HR-chefer att de mest talangfulla resurserna finns att hämta utanför den egna organisationen**. 2028 förväntas antalet giggare eller frilansare vara större än antalet traditionellt anställda***.

I syfte att stärka positionen på Gig-marknaden förvärvade Danir 2017 konsultmäklarföretaget Assistera. Detta företag bildar nu tillsammans med Sigma Society det nya oberoende A Society med en omsättning på 1,2 miljarder kronor. A Society erbjuder över 25 000 konsulter i 8000 bolag och är specialiserade på IT, teknik och R&D.

A Society fokuserar på att ge stöd och uppdrag som möjliggör för de anslutna konsulterna eller giggarna att lyckas. Samtidigt försörjs kunderna utifrån sina behov med rätt kompetens och volym.

– Gig-ekonomin innebär en frihet att optimera sin verksamhet både för konsulterna och företagen. Marknaden har äntligen mognat fullt ut för den här typen av fritt och högkvalitativt arbete. A Society avser att spela en ledande roll i den växande Gig-ekonomin, säger Dan Olofsson.

Att samla den bästa kompetensen i ett och samma nätverk innebär stora fördelar för såväl konsulterna som för kunderna.

– A Society är ett snabbfotat och modernt konsultmäklarbolag som arbetar mycket konsultnära. Den stora volymen av kvalificerade konsulter som valt att arbeta med oss gör att vi levererar ett betydande mervärde till våra kunder. Under det senaste halvåret har över 1000 nya konsulter anslutit sig till nätverket och det har varit en hög ingång av nya uppdrag, säger Thomas Goréus, VD på A Society.

För ytterligare information och bilder kontakta:

Thomas Goréus, VD A Society
E-post: Thomas.goreus@asociety.se
Mobilnummer: 076 855 99 04

Jeanette Rumenius, Vice VD A Society
E-post: jeanette.rumenius@asociety.se
Mobilnummer: 070 289 96 27

Jennie Sinclair, seniorkonsult
E-post: jennie.sinclair@mindmakerspr.se
Mobilnummer: 070 777 73 08

Om Danir och A Society

Danir äger och utvecklar Sveriges största privatägda konsultgrupp bestående av det oberoende konsultmäklarföretaget A Society och IT- och teknikkonsultföretaget Sigma. Båda företagen uppvisar en mycket stark organisk tillväxt. Proforma omsatte A Society 1,2 miljarder kronor 2017 med en organisk tillväxt om 35 procent. Motsvarande siffror för Sigma, med 3600 anställda vid utgången av året, var 3,2 miljarder kronor och 22 procent. Danir ägs av familjen Dan Olofsson.

Enligt IT & Telekomföretagens rapport, IT-kompetensbristen, den 22 november 2017.

** Enligt Gallagher and Consultants, How to get the best talent in the Gig-economy to work for you, 17 oktober 2017.

*** Enligt Jia Wertz artikel om Gig-marknaden i Forbes januari 2018.