Sydsvenskan svärtar ned FC Rosengård

Pressmeddelande

Sydsvenskan svärtar ned FC Rosengård

2017-10-31 Danir

I en artikel idag gör Sydsvenskan ett mycket oseriöst påhopp på FC Rosengård. Rubriken är: ”FCR söker bidrag – och åker lyxflyg”.

Underförstått betalar skattebetalarna för lyxflyg, något det inte finns någon sanning i. Sydsvenskan visste flera dagar före publicering att detta inte är sant, genom att jag klargjort detta för aktuell journalist.

Längre ner i texten står det att resan kostade FC Rosengård en kvarts miljon kronor. Också detta är helt felaktigt.

Fakta i målet är att dessa resor, som är viktiga för att skapa engagemang hos sponsorer för FC Rosengård, inte kostat FC Rosengård något. I dessa resor ingår dessutom konferens, där det grundläggande temat är hur FC Rosengårds verksamhet kan stärkas. Det är således mycket angelägna nätverksaktiviteter för FC Rosengård. Det bidrar också till att sponsorerna ställer upp med ca 10 Mkr per år, något som är helt avgörande för föreningens ekonomi.

Sponsorerna har betalt för aktuell resa primärt genom att de ingått som Nätverksaktivitet i det sponsoravtal som förhandlats fram. Utan denna komponent hade sponsorintäkten varit lägre. I något fall har också resan betalats genom extra faktura till sponsorn. Någon extra nettokostnad har således inte drabbat FC Rosengård, vilket Sydsvenskan framställt det som.

Utan sponsorer hade inte FC Rosengård överlevt som topplag inom damfotboll, och det ligger därför i klubbens intresse att odla relationer med sponsorerna. Orsaken till att sponsorerna är särskilt viktiga för FC Rosengård är att Uefa, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Spel etc har en djupt orättvis fördelning av pengar till stor nackdel för damfotboll men till stor fördel för herrfotboll. Alltså tycker jag som stor sponsor att det är ännu mer angeläget att ställa upp för tjejerna i FC Rosengård för att i någon mån motverka denna gamla orättvisa som tyvärr fortsätter.

I nu aktuellt fall valde jag att åka med på sponsor resan. Jag ägde då också privat en privatjet. Det var med detta plan jag skulle flyga, och alla kostnader för detta plan står jag för privat. Genom att det fanns platser i planet och att planet ändå skulle flyga, samt att sponsorerna också är privata vänner, erbjöd jag dessa att åka med. Därmed gjorde FC Rosengård en besparing motsvarande priset för flyg ekonomiklass. Så tänker man om man vill spara pengar för FC Rosengård.

Detta beskrivs av Sydsvenskan genom rubriken ”FCR söker bidrag – och åker lyxflyg”. Läsaren ska då bibringas tron att skattebetalarna betalar för lyxflyget. De ska också bibringas tron att aktuell resa dragit betydande kostnader för FCR när verkligheten är den att FCR inte haft några nettokostnader.

Det är min förhoppning att Sydsvenskan kan idka lite självkritik och förmedla en korrekt bild av vad som hänt.

Jag vill ge en stor eloge till sponsorerna och Malmö Stad, som går mot strömmen gentemot andra samhällsinstitutioner och substantiellt bidrar till att flytta fram positionerna för damfotbollen som växer starkt i hela världen.

Läs Sydsvenskans artikel här.
Läs FC Rosengårds svar på artikeln här.

Malmö den 31:a oktober 2017

Dan Olofsson
Sponsor till FC Rosengård