Ny analys av Ilmar Reepalus vinsttak

Pressmeddelande

Ny analys av Ilmar Reepalus vinsttak

2017-10-25 Danir

Brev till partiledarna, 23 oktober 2017

Fungerar Ilmar Reepalus förslag? – Ny analys av vinsttaket.

  • 80 % får sänkt sin vinst med 80 till 100%.
  • Statsminister Stefan Löfven och Ilmar Reepalu beskriver vinsttaket som att det endast är en mycket liten del av företagen som berörs, när det i själva verket är det rakt motsatta som gäller.
  • Välfärdsutredningen har inte kunnat redovisa att de tillåtna resultaten blir så små att företagen inte kan drivas och utvecklas ansvarsfullt.

Ilmar Reepalus välfärdsutredning har varit mycket omdiskuterad och den berör privata välfärdsföretag med 230 000 anställda. En allvarlig brist med utredningen är att inga konsekvensanalyser av betydelse gjorts om vad som händer med företagen om det av Ilmar Reepalu föreslagna vinsttaket införs.

I bilagd PM har detta gjorts. Den innehåller dels en datakörning på hela bolagsregistret för välfärdsföretag utförd av revisionsfirman PWC som visar vad som händer med alla företagen. Den innehåller också en detaljgenomgång av tre typiska välfärdsföretag i syfte att se om dessa ges möjligheter att drivas ansvarsfullt.

Jag står till förfogande för den som har frågor och kommentarer kring bilagt PM eller som önskar mer detaljerad information. Jon Walberg på PWC i Stockholm står också till förfogande för den som vill veta mer om PWC:s nya analys.

Med bästa hälsningar,

Dan Olofsson, entreprenör


Läs Di debattartikel 171026 (bifogat nedan) eller läs den direkt på di.se här.
Läs den nya analysen (bifogat nedan).