Danir förvärvar Assistera med 750 Mkr i omsättning.

Pressmeddelande

Danir förvärvar Assistera med 750 Mkr i omsättning.

2017-06-16 Danir

Danir utökar sin företagsgrupp med förvärvet av Assistera. Assistera har verkat på marknaden i över 20 år och tillhandahåller konsulttjänster inom IT och teknik.

Med förvärvet skapas en ny aktör på konsultmarknaden då Sigma Society (ett dotterbolag inom Danir) slås ihop med Assistera som båda erbjuder kvalificerade konsultmäklartjänster inom IT och R&D. Detta sammanslagna företag kommer att operera som eget dotterbolag under Danir.

Det nya bolaget blir den tredje största konsultmäklaren på marknaden och beräknas att under år 2017 omsätta över 1,1 miljarder kronor.

Bolaget kommer att ledas av Thomas Goréus (VD på Assistera) samt Jeanette Rumenius (VD på Sigma Society) och P-O Malm som är vVD och Försäljningschef på Assistera.

Dan Olofsson, ägare till Danir, säger i en kommentar:
Danirs dotterbolag Sigma är idag Sveriges största privatägda konsultföretag, och har haft en mycket stark utveckling sedan utköpet från börsen 2013. En 30 % årlig organisk tillväxt har medfört att Sigma nettoökat antalet anställda med 600 personer per år till idag över 3300 anställda.

Med förvärvet av Assistera stärks Danirs verksamhet ytterligare. Sammantaget erhålls ett mycket starkt utbud av IT- och teknikkonsulttjänster till nytta för våra kunder. Sigma beräknas i år omsätta 3,7 miljarder kronor. Assistera beräknas omsätta 0,75 miljarder kronor.”

Stärker erbjudandet till kunderna

Under de senaste 10 åren har konsultmarknaden genomgått en stor transformation där traditionella konsultföretag utmanats av bolag som erbjuder konsultmäklartjänster vilka vuxit starkt både globalt och på svenska marknaden.

Jeanette Rumenius, nuvarande VD för Sigma Society ser följande möjligheter:

”För att utveckla konsultmarknaden ytterligare ser vi en stor nytta i att kombinera Sigma Society som har sin tyngd inom IT och Assistera som har sin profil inom R&D. Vi breddar vårt erbjudande och stärker vår leveransförmåga.”

Strategisk matchning
Förvärvet passar väl in i Danirs tillväxtstrategi för IT- och teknikkonsulter. Både Sigma Society och Assistera drivs utifrån en entreprenöriell affärsstyrning med stort fokus på sälj. Tillsammans har de båda företagen en bred kundbas med en stark position inom flera branscher som t ex fordon, försvar, handel och telekom.

Bolaget kommer fungera som en oberoende specialistleverantör av kvalificerade tjänster inom IT och R&D.

Assisteras VD Thomas Goréusförklarar sin syn på möjligheterna med samgåendet:”Jag ser väldigt positivt på förvärvet och sammanslagningen och ser fram emot att få leda det nya bolaget. Vi kommer att fokusera på att bli den mest attraktiva uppdragsgivaren för de vassaste konsulterna genom vår förmåga och intresse av att utveckla och matcha våra konsulter till rätt uppdrag. Vi vill skapa värden för våra kunder och konsulter genom ett genuint engagemang i individen i kombination med stark passion för teknik.”

Lars Kry, VD för Sigma IT Consulting avslutar med:

”Sigma Society är idag en del inom Sigma IT Consultings ledningsstruktur och i samband med förvärvet övergår Sigma Society till ett fristående bolag. Som avlämnande VD ser jag stora möjligheter att renodla och utveckla konsultmäklartjänsten ytterligare i och med det nya bolaget och det blir ett bra komplement till Sigmas övriga erbjudande.”

Förvärvet förutsätter att konkurrensverket ger sitt godkännande. Besked härom förväntas inom kort.

För mer information, kontakta gärna

Thomas Goréus, VD Assistera

telefon: 0768 55 99 04

mail:thomas.goreus@assistera.com

Jeanette Rumenius, VD Sigma Society

telefon: 0702 89 96 27

mail:jeanette.rumenius@sigma.se

Lars Kry, VD Sigma IT Consulting

telefon: 0733 43 43 00

mail: lars.kry@sigma.se

Presskontakt
Beatrice Silow, kommunikations- och marknadschef Sigma IT Consulting
telefon: 0703 79 15 06
mail:beatrice.silow@sigma.se

Hanna Appelgren, marknadsassistent, Assistera
telefon: 0708 62 00 06
mail: hanna.appelgren@assistera.se

Danir är ett entreprenörsdrivet företag ägt av familjen Dan Olofsson. Danir bildades 1986, och vår roll är att äga och utveckla våra bolag samtidigt som vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi gör det genom entreprenörskap, långsiktighet och samhällsengagemang.