ALS Scandinavia ny Advantum användare

Nyhet

ALS Scandinavia ny Advantum användare

2016-09-23 Advantum/InfoTech

ALS Scandinavia har valt advantum som sitt system för att hantera bl.a. styrande dokument (SOP), SOP utbildning, avvikelser och reklamationer med CAPA. Efter utvärderingar av lämpligt systemstöd föll valet på advantum och dess förkonfigurationer.

ALS Scandinavia AB erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.  Huvudkontoret ligger i Luleå. I Täby finns marknads- och handelsverksamhet. Dessutom finns försäljningskontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, samt ett provinlämningsställe i Göteborg. Företaget ingår i ALS Group, som med sina ca 300 laboratorier och 11 000 anställda i över 50 länder är världsledande inom kemisk analys.

Läs mer om ALS Scandinavia AB på www.alsglobal.se.