InfoTech Scandinavia stöder Star For Life

Nyhet

InfoTech Scandinavia stöder Star For Life

2016-09-19 Advantum/InfoTech

InfoTech Scandinavia  stödjer Star For Life projektets arbete i att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av aidsprevention i Sydafrika. Genom Star For Life får vi en unik möjlighet att skapa framtidshopp för barn i Sydafrika och som företag ta vårt sociala ansvar. Star for Life startade 2005 och når idag mer än 100 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Organisationen bedrivs utan vinstsyfte och är politiskt och religiöst oberoende.

Star for Life arbetar enligt en speciell pedagogisk idé eller modell. Idén är att stärka skolelevernas självförtroende och självkänsla med avsikten att direkt eller indirekt skapa mer positiva attityder till livet, vikten av utbildning, öka kunskapen om hiv/aids samt motivera till sundare hälsobeteende och säkrare sexualbeteende.

Star for Life arbetar aktivt i den befintliga skolstrukturen i Sydafrika och Namibia. Det betyder att Star for Life inte startar några egna skolor, utan erbjuder befintliga skolor att införliva programmet på skolan. Att åtgärder sätts in inom redan uppbyggda strukturer dvs. på befintliga skolor, gör verksamheten kostnadseffektiv.