Vi behåller vår Premium status hos Episerver

Nyhet

Vi behåller vår Premium status hos Episerver

2016-02-04 Sigma

Som en del av Episerver Partner Success Program genomförs partnerrevisioner två gånger om året. För att säkerställa att vi som ingår i programmet uppfyller kraven, samt för att upprätthålla partnerprogrammets trovärdighet och värde görs detta. Kraven handlar om att antalet utvecklarcertifieringar samt årliga nyförsäljningar ska kunna valideras. För att få behålla sin Episerver partnerstatus kräver de att deras partners når dessa mål, och det har Sigma alltså återigen gjort!