Dan Olofsson hedersdoktor också i Argentina. Christin Olofsson hedersmedborgare i Miliciana.

Pressmeddelande

Dan Olofsson hedersdoktor också i Argentina. Christin Olofsson hedersmedborgare i Miliciana.

2015-11-23 Danir

University of FASTA i Mar del Plata i Argentina har utsett Dan Olofsson till hedersdoktor för sitt samhällsengagemang och för sina filantropiska insatser i Afrika och Sverige.

FASTA är en bred katolsk organisation som driver University of FASTA och utbildning för ungdomar i Sydamerika, Afrika, Europa och Nordamerika. FASTA startades 1962 i Argentina av Fader Fosbery, som sedan ungdomen är nära vän till nuvarande påven Franciscus.

University of FASTA har sedan starten för snart 25 år sedan utsett sammanlagt 18 hedersdoktorer. Bland dessa märks kardinalen och ärkebiskopen i New York John Joseph O´Connor och biskopen Carlos Felipe Ximenes Belo från Östtimor, som mottagit Nobels fredspris.

Dan Olofsson kommenterar: –
Det är givetvis hedrande att få bli utsedd till hedersdoktor vid
University of FASTA, och få vara en i raden av ett mycket begränsat urval som fått denna hedersbetygelse. Att som Malmöbo få ett erkännande så långt borta som i Sydamerika känns särskilt uppmuntrande. De insatser som de engagerade medarbetarna i Star for Life utfört i Afrika under en 10 års period har haft stor betydelse för denna utnämning.

Christin Olofsson utsågs tillsammans med Dan Olofsson till ”hedersmedborgare i staden Miliciana”, som är att ses som att bli hedersmedlem i organisationen Miliciana, som är en viktig del av FASTA.

Christin Olofsson kommenterar:
– Vi uppskattar FASTA´s engagerade arbete bland ungdomar i många länder och jag värdesätter den respekt de visar för Star for Life-arbetet. Det är hedrande att få bli utsedd till den 11:e hedersmedlemmen sedan FASTA startades.

För en månad sedan erhöll Dan Olofsson sin första doktorshatt genom att Malmö Högskola utsåg honom till teknologie hedersdoktor vid Fakulteten för teknik och samhälle. Motiveringen var hans engagemang inom informations- och kommunikationsteknologi samt hans insatser gentemot samhällsutmaningar.

För ytterligare information kontakta:

Lotta Björklund, +46 702 10 92 43

Star for Life har som vision att motivera och inspirera ungdomar till bättre liv och en ökad framtidstro. Ungdomar stimuleras att fokusera på sin utbildning och ta hand om sin hälsa. I Sydafrika och Namibia används programmet för att minska spridningen av HIV och AIDS. Sammantaget har 250 000 ungdomar gått igenom Star for Lifes fleråriga utbildningsprogram.

Dan Olofssons tal vid University of FASTA återfinns på www.danir.se