Sigma vill få fler företag att älska sitt intranät

Nyhet

Sigma vill få fler företag att älska sitt intranät

2014-05-23 Sigma

Sigma IT & management lanserar en kampanj med ett tydligt mål: Att få fler företag att älska sitt intranät. Syftet med kampanjen är att få Sveriges företag att få upp ögonen för sitt kanske viktigaste system – sitt intranät.  Kampanjen bygger på flera undersökningar* som bland annat visar att enbart 4 % av företagen kan använda sitt intranät i mobilen och att 7 av 10 är missnöjda med sitt intranät. Detta vill Sigma ändra på.

Säg ordet intranät och många ser framför sig ett omodernt internt system utan något egentligt värde för verksamheten, möjligen ett system som kommunikationsavdelningen äger och driver som publicistisk plattform. Men allt fler företag börjar se och förstå den enorma potential som finns i ett riktigt bra intranät – i form av ökad effektivitet och arbetsglädje.

Det moderna intranätet kopplar samman företagets alla processer och människor och kan erbjuda möjligheter till effektiv och säker dokumenthantering, virtuella samarbeten med hjälp av projekt och samarbetsytor, forum och sociala mötesplatser och allt tillgängligt på ett och samma ställe och direkt i mobilen.

Från teknikfokus till användarfokus

Boven i dramat med äldre plattformar är att de många ganger utvecklats ifrån vad som varit tekniskt möjligt. Idag börjar ett intranätprojekt alltid med att identifiera och kartlägga användarnas behov och beteenden samt vilka nyttoeffekter intranätet skall leverera. 

”Här kan vi på Sigma erbjuda ett helhetsgrepp som få på marknaden kan matcha. Vi har en bred kompetens inom både strategi, användarvänlighet- och design i kombination med teknisk kompetens för att leverera på i stort sett alla plattformar. Och tack vare förvärvet av SharePoint-experten Bool förra året kan vi även erbjuda marknadens bäst paketerade intranätlösning, Bool Core, berättar Anna Hallberg, Marknads-och Kommunikationschef Sigma IT & Management.

Kampanjen är framtagen av den egna kommunikationsbyrån – Maverick- Digital agency by Sigma och rullar i olika medier från och med april till oktober 2014. Besök gärna www.ilovemyintranet.se

 

För mer information

Anna Hallberg, Marknads-och kommunikationschef Sigma IT &Management
anna.hallberg@sigma.se  +46 (0)702 68 69 65

Håkan Larsson, Byråchef Maverick – Digital agency by Sigma
Hakan.larsson@sigma.se   +46 (0)705 71 11 99

Källa: **Swedish Web Awards