Victoria Park

Victoria Park förvaltar bostadsfastigheter och utvecklar nya boendekoncept. Danirs engagemang bygger framför allt på bolagets strävan att gå emot strömmen och investera i socialt komplexa områden. Ett exempel på detta är Herrgården i Malmö. Här skapar Victoria Park ett bra och prisvärt boende genom fysisk upprustning och satsningar på integration

Danir är en av de större aktieägarna och deltar också i bolagets styrelse.

Se mer på victoriapark.se