Thanda Foundation

Thanda Foundation Trust bildades 2005 för att förbättra den socioekonomiska situationen för fattiga områden i Sydafrika, med särskilt fokus på de tre Tribal Authority Communities som gränsar till Thanda.

Stiftelsen fokuserar i huvudsak på att skapa arbetstillfällen, öka medvetenheten om HIV/AIDS och utbilda för att minska spridningen, samt bevarande av vildmarksområden och forskningsinitiativ.

Utöver detta så jobbar stiftelsen också med att förespråka och bevara Zulu-nationens kulturarv.

Stiftelsen jobbar även aktivt med att hitta samhällsprojekt som vid finansiering kan få en positiv inverkan på det lokala området.

I januari 2006 lanserade stiftelsen, tillsammans med Thanda Safari, ett forskningsprogram med viltvårdsbevarande syfte som övervakar elefanter, geparder, lejon, leoparder och tidigare vilda hundar.

Thanda-stiftelsen har också sponsrat nationella projekt som resandet av en Nelson Madela-staty på Nelson Mandela Square i Sandton och resandet av Hector Pieterson Memorial Statyn vid Maponya Mall i Soweto.

Thanda är en av grundarna av Project Rhino KZN och är aktivt engagerad i dess arbete. Project Rhino är en grupp organisationer som samarbetar för att skydda noshörningar genom att förhindra tjuvjakt och därmed säkra beståndet i KwaZulu Natal.

Thanda har inrättat en skyddsenhet på naturreservatet samt det angränsande Mduna Royal-reservatet med personal som är både väl utbildade samt utrustade för uppgiften.