Assistera

Assistera försörjer ledande företag inom teknik, produktutveckling och IT med specialistkompetens. På samma gång hittar vi de mest intressanta uppdragen till våra konsulter. Genom erfarenhet, kunskap och ett nära samarbete, skapar vi framgång för både företag och konsulter.

Vi har kontor i Sverige, Danmark, USA och Kanada, vilket gör att vi enklare kan hjälpa våra globala kunder. Just nu har vi mer än 600 konsulter i uppdrag.

Erfarenhet, kunskap och ett nära samarbete

Att hitta rätt kompetens är avgörande för att driva utveckling och skapa framgång. Vi ser till att lära känna både våra kunders verksamheter och våra specialister för att förstå deras behov och specialisternas kompetens. Genom att bevaka och analysera marknaden, kan vi hjälpa företagen att identifiera kompetensbehovet på sikt och specialisterna att välja inriktning.

25 000 erfarna specialister

Våra specialister är egenföretagare med lång erfarenhet av teknikintensiva projekt. Vi knyter till oss personer, som vi tror kommer ha betydelse för våra kunders framgång. Istället för att söka i databaser, använder vi våra kontakter och gör ett grundligt research-arbete, för att hitta den konsult som passar bäst för uppdraget. På så sätt gör vi en mer träffsäker rekommendation.

Vi är fria att välja den bästa
Vi har inga egna konsulter anställda och får en fast andel, oavsett vem kunden väljer. Därför kan kunden alltid vara säker på att vi rekommenderar den specialist som passar bäst för uppdraget.

En närvarande partner

Vi hjälper kunderna med allt från att göra urvalet och säkra kvaliteten, till att intervjua och skriva kontrakt. Genom hela affären har man kontakt med samma person hos Assistera, som är insatt i uppdraget och kundens verksamhet. Allt för att vara lyhörd inför våra kunders behov.

Full insyn i villkor och avtal

Med en öppen affärsmodell bygger vi långsiktiga relationer, där parterna från början vet vad som gäller. Både kunden och konsulten har full insyn i villkor och avtal, vilket gör att alla kan känna sig trygga och nöjda med affären.

Assisterakoncernen

Assistera-koncernen består av fyra bolag. Förutom de fyra Assistera-bolagen Assistera i Sverige AB, Assistera A/S, Assistera Inc. och Assistera Consulting Inc., ingår även Konsultera IT i Sverige AB. Vi arbetar långsiktigt på den globala marknaden, med lokala aktörer.

Vi ser till att lära känna både våra kunder och konsulter. Det gör att vi förstår deras behov och utmaningar. Med kunskap om människan, tekniken och marknaden, hittar vi rätt person för uppdraget och skapar framgång för både företag och konsulter.

www.assistera.se                                    www.assistera.com