Danir prövar att motverka avfolkningen i byar i Norrlands inland

In Sigma
Sigma Groups ägare Danir investerar genom Projekt Kaxås i unga familjer för att vända befolkningstrenden och långsiktigt skapa tillväxt och en levande landsbygd i Kaxås med omnejd.