Dan Olofsson frias helt i Victoria Park-målet

Pressmeddelande

Dan Olofsson frias helt i Victoria Park-målet

2023-06-08 Danir

Hovrätten har i dag friat Dan Olofsson i det så kallade Victoria Park-målet. Hovrätten underkänner åklagarens båda åtalspunkter i samband med uppköpsbudet på fastighetsbolaget Victoria Park.

Dan Olofsson skickade 2018 ett kort sms till Percy Nilsson där han klargjorde sitt ställningstagande i en budstrid gällande fastighetsbolaget Victoria Park. Syftet var att Percy Nilsson skulle följa Dan Olofsson i spåren och göra samma ställningstagande och acceptera ett kommande, högre bud. I förlängningen skulle samtliga aktieägare i Victoria Park gynnas om det högre budet gick igenom.

Åklagaren har i en första del av åtalet påstått att Dan Olofsson i sms:et uppmanat Percy Nilsson att otillåtet köpa aktier i Victoria Park, dvs begå ett insiderbrott. Detta avvisas av hovrätten. Sms:et innehåller ingen sådan uppmaning.

Dan Olofsson frias också i den andra delen av åtalet som avsåg röjande av insiderinformation.

Anklagelserna har således saknat substans, vilket inte har hindrat åklagarna att driva fallet i fyra år med tillhörande frekventa utspel i media där de förmedlat en helt annan bild till allmänheten än den som nu framgår av hovrättens dom.

Dan Olofsson kommenterar: Rättvisan har nu segrat. Det är skönt att lägga denna historia bakom sig.

Malmö den 8 juni 2023

Dan Olofsson

För mer information, vänligen kontakta:
Dan Olofsson, 0702-10 92 43
Advokat Olle Kullinger, 0706-58 81 52