Christin och Dan Olofsson möter påven Franciskus i Rom

Nyhet

Christin och Dan Olofsson möter påven Franciskus i Rom

2022-10-04 Danir

Den 30:e september deltog Christin och Dan Olofsson i en audiens hos påven Franciskus i Vatikanen i Rom.

Bakgrunden var att det katolska argentinska FASTA University firade 30 års jubileum. Grundare för detta universitet har varit påven Franciskus nära och nyligen framlidne vän Father Fosbery.

Dan Olofsson blev 2015 hedersdoktor vid FASTA University för sitt samhällsengagemang i Afrika och Sverige. Härtill har Christin och Dan Olofsson på Father Fosbery’s uppmaning givit stöd till ungdomscenter med skola i Kingshasa i Kongo. Det var mot denna bakgrund som ledningen för FASTA University värdesatte paret Olofssons deltagande vid denna högtidliga audiens hos påven Franciskus.

Dan Olofsson kommenterar:

Påven Franciskus var med sina argentinska vänner. När han inledde sitt tal började han med att direkt lägga sitt skrivna tal åt sidan med kommentaren att det bara skulle tråka ut gästerna. Istället höll påven ett tjugo minuter långt personligt tal fyllt av humor och värme. Den önskan jag framförde direkt till påve Franciskus rörde det angelägna i att få fred i Ukraina.