Sigma Technology Group växer i Mälardalen och siktar på att anställa 50 konsulter

Pressmeddelande

Sigma Technology Group växer i Mälardalen och siktar på att anställa 50 konsulter

2022-05-12 Sigma

Sigma Technology expanderar ytterligare i Mälardalen och Eskilstuna för att kunna förse lokala teknikföretag och nuvarande kunder med professionella IT-tjänster. Nu planerar två företag inom Sigma Technology Group, som leds av Richard Gustafsson, att utöka sina team med minst 50 utvecklingsexperter och teknikkonsulter. Elena Hallin är ansvarig för att etablera ett team och stärka Sigmas varumärke i regionen.

Sigma Technology IT Infra och Sigma Technology Consulting är två företag inom Sigma Technology Group och leds av VD Richard Gustafsson. Företagen har en stark närvaro i flera svenska städer som Stockholm, Södertälje, Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping, Jönköping och Eskilstuna.

Sigma Technology IT Infra och Sigma Technology Consulting erbjuder tjänster som omfattar ett stort spektrum inom IT, t.ex. forskning, mjuk- och hårdvaruutveckling samt utveckling av lösningar inom IT-infrastruktur. Bland våra kunder finns stora företag som Volvo, ABB och Scania.

Richard Gustafsson berättar:

– Företag behöver olika digitala lösningar, servrar och hela IT-infrastrukturlösningar för att kunna arbeta med sina kunder och deras back office-verksamheter. Till exempel så behövs både interna och externa system för att nå ut till kunder eller leverantörer. Under de senaste åren har vi inte fokuserat på just Mälardalen, men nu ser vi en stor potential i att kunna växa i området och den stora anledningen till det är människor.

Både Sigma Technology IT Infra och Sigma Technology Consulting har redan sparkat igång rekryteringskampanjen för att hitta 50 utvecklingsexperter och teknikkonsulter.

Elena Hallin, Enhetschef på Sigma Technology IT Infra, har lång erfarenhet från företagsledning och konsultrekrytering.

Elena berättar:

– Min stora fördel är min erfarenhet av att bygga upp ett företag på en lokal marknad. Sigma Technology är ett gediget varumärke både i Sverige och i andra länder, men i Eskilstuna och Mälardalen har vi inte varit tillräckligt starkt representerade. Nu har vi en fantastisk möjlighet att stärka Sigmas varumärke i regionen. Min enhets mål är att ha 25 konsulter, och tillsammans med min chefskollega Sanna kommer vi ha 50 konsulter i Eskilstuna och Mälardalen.

För merinformation, kontakta

Nataly Lamkén, Chief Communication Officer på Sigma Technology Group, nataly.lamken@sigmatechnology.se

Richard Gustafsson, VD på Sigma Technology IT Infra och Sigma Technology Consulting, richard.gustafsson@sigmatechnology.se

Elena Hallin, Enhetschef på Sigma Technology IT Infra, elena.hallin@sigmatechnology.se

Om Sigma Technology

Sigma Technology Group, del av Sigma Group, är ett privatägt globalt teknikkonsultföretag med verksamhet i Sverige, Ungern, Kina, Norge och Ukraina samt levererar internationellt till Europa, USA och Kina. Sigma Technology Group erbjuder den allra senaste kunskapen inom mjukvaruutveckling, produktinformation, design och utveckling av inbyggda system, utveckling och administration av IT-infrastruktur samt digitala lösningar med expertkonsulter, offshore-leveranser och utvecklingsteam.

För en fullständig beskrivning, besök sigmatechnology.se.

Sigma ägs av Danir AB och har mer än 4600 anställda och ett nätverk av partners i elva länder.