Sigma Connectivity expanderar och kompletterar sitt erbjudande med Sigma Connectivity MedTech AB

Pressmeddelande

Sigma Connectivity expanderar och kompletterar sitt erbjudande med Sigma Connectivity MedTech AB

2022-03-21 Sigma
  • Sigma Connectivity utökar och förtydligar sitt erbjudande inom MedTech ytterligare med etableringen av Sigma Connectivity MedTech AB, ett dotterbolag som kommer arbeta mot det snabbt växande antalet MedTech-kunder i regionen och globalt.

Sigma Connectivity har under de senaste 7 åren stöttat flera nyckelkunder med deras utveckling av MedTech-produkter och har varit en del av deras transformation mot digitalisering. 2015 påbörjades ett projekt tillsammans med Coala Life vilket resulterade i ett digitalt stetoskop med en unik kombination av medicinsk och teknisk prestanda som möjliggör omedelbar övervakning och analys av hjärtaktivitet. Det blev den första av många MedTech-innovationer i Sigma Connectivitys portfolio och det var då affärsenheten MedTech grundades, som idag är en viktig del av det globala tech-huset.

”Etableringen av Sigma Connectivity MedTech AB innebär att vi ökar våra investeringar och positionera oss tydligare på marknaden. Vi är övertygade om att det kommer att attrahera fler erfarna ingenjörer med drömmen om att vara del av ett innovativt MedTech team”– Ola Möllerström, vice VD Sigma Connectivity Group

Sigma Connecivity MedTech AB använder sin erfarenhet från utveckling av konsument- och uppkopplade smarta produkter i världsklass och tillämpar det i utvecklingen av medicintekniska produkter där innovation och processkvalitet måste samexistera. Sigma Connectivity har ett stort team med experter som samarbetar med MedTech-företag över hela världen.Teamet på cirka 70 seniora experter består av mekanik, elektronik, optoelektronik, audio och antenningenjörer såväl som projektledare, regelsäkring och kvalitetssäkring experter – denna kombination är det som gör Sigma Connectivity MedTech AB unikt.

 ”Behovet av produkter och tjänster som ska användas både inom vården och i hemmet ökar. Sigma Connectivity MedTech-teamet erbjuder något som efterfrågas inom branschen – tvärfunktionell kompetens med slutanvändaren i fokus. Vi har utökat och definierat vårt erbjudande och ser fram emot att fortsätta denna resa med våra befintliga och nya partners.” – Bethlehem Araya, VD Sigma Connectivity MedTech AB

Sigma Connectivity AB

Sigma Connectivity är ett globalt tech-hus som med innovativa uppkopplade lösningar och enheter, skapar värde och tillväxt som gör både oss och våra partners unika och bidrar till deras digitaliseringsresa.

Vi har, sedan starten 2013, gått från 180 till nästan 700 medarbetare och vi är verksamma på tolv platser över hela världen.

Ingen industri är för komplex för att ansluta, vi har framgångsrikt levererat tusentals projekt inom områdena IoT, konsumentprodukter, MedTech, CleanTech och produktionsteknik.