Upprop Ukraina – Direktstöd till nationen Ukraina

Pressmeddelande

Upprop Ukraina – Direktstöd till nationen Ukraina

2022-03-02 Sigma

I den ödesstund för enskilda staters självbestämmande som nu uppstått genom Rysslands brutala krig mot Ukraina, har vi, Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige och Carl Vikingsson, Ukrainas honorärkonsul i Sverige, som officiella representanter för Ukraina fått många frågor från svenskar om hur stöd kan ges.

Vi öppnar upp för att, direkt utan mellanhänder, sätta in gåvor till den ukrainska staten, som bäst bedömer hur medel kan användas. Vi står båda som personliga garanter för att insatta belopp på den ukrainska ambassadens konto till fullo och så snabbt som möjligt används för inköp och fördelning av medel till följande två ändamål:

  • Hjälp till alla de hundratusentals ukrainare som nu tar skydd som flyktingar i grannländerna.
  • Välgörenhetsbistånd till Ukraina.

Det är Ukrainas ambassad i Stockholm som beslutar om hur medlen används inom ramen för nämnda ändamål.

Carl Vikingsson är också chef för Sigma Technology Group som har 2000 anställda IT-konsulter i Ukraina genom dotterföretaget Sigma Software. Här bidrar våra medarbetare i Sverige med egna gåvor. Sigma Technologys ägare Danir har också responderat på detta upprop genom att tillskjuta 1 miljon USD.

Vi uppmanar nu andra företag att direkt på detta vis stödja den ukrainska staten. Också många och små belopp från privatpersoner uppskattas.

Det är genom snabbt agerande vi på marginalen kan skapa skillnad. Den stora insatsen görs dock av det ukrainska folket.

Information om hur du kan sätta in ditt bidrag hittar du på www.uppropukraina.se

Vi vill på förhand framföra vårt ödmjuka tack till alla som på detta sätt snabbt bidrar och i praktisk handling visar solidaritet med det utsatta ukrainska folket som strider för sin överlevnad som egen nation och för varje lands rätt till självbestämmande.

För Ukraina

Andrii Plakhotniuk
Carl Vikingsson