Dags att hylla

Pressmeddelande

Dags att hylla

2021-12-31 Sigma

Idag på nyårsafton är det fem år sedan Danirgruppen instiftade ”Internationella Expect a better tomorrow-dagen”. Dagen då de presenterar något som ska bidra till en bättre morgondag. Nästa års initiativ är Heja Klubben! som vill visa svenskt föreningslivs ovärderliga nytta. Hur viktigt det är med levande och aktiva idrottsklubbar och föreningar. Vilket enormt jobb de gör, att de är pulsådern som på många sätt håller liv i landets alla delar. Och på så sätt få fler att engagera sig i föreningslivet och få det att växa.

Många tar idag föreningslivet för givet. Och det är förvånansvärt många som inte inser vad som krävs för att dessa verksamheter ska fungera. Idag ser vi dessutom tecken på att vuxnas engagemang i sina barns idrottsföreningar sjunker. Många tror att det går att betala sig fri från ansvar men har då missat att föreningslivet bygger på ideellt engagemang och arbete. Och att det måste vara så för att sport och idrott ska kunna var tillgängligt för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar.

Det här är ett initiativ som vill visa den stora nyttan som det svenska föreningslivet gör i hela landet. Och vill hylla alla de som arbetar ideellt; eldsjälarna som brinner för sin klubb och som varje dag skapar aktiviteter och en givande fritid för barn, unga och vuxna.

Heja Klubben! vill lyfta fram alla de tiotusentals idrottsföreningar och klubbar runt om i Sverige som på alla tider och i alla väder, förenar, aktiverar, integrerar och utvecklar individer både som idrottare och som människor. Vi vill öka insikten om deras insats, få fler att engagera sig i föreningslivet, få det att växa och därmed säkerställa att denna unika folkrörelse kan fortsätta göra nytta över hela landet.

Heja Klubben! är tänkt att vara en hyllning men också något som ska inspirera och ge klubbarna en plattform för utbyte av idéer och tankar på hur man kan lösa alla de utmaningar som de ställs inför, oavsett om det är en bordtennisklubb i Pajala eller en basketklubb i Ronneby.

– På tok för många tar det som idrottsföreningarna gör för givet. Vuxnas engagemang i sina barns idrottsföreningar sjunker. Vi måste ändra på den inställningen och ge föreningslivet det stöd och den hyllning som det förtjänar, säger Johan Glennmo, Ordförande för Danirgruppen.

– Utan min förening vet jag inte riktig vad jag skulle vara eller göra idag. Den gemenskap och den glädje jag får av att träffa mina lagkamrater i fotbollslaget har verkligen stärkt mig och gett mig bättre självförtroende både på och utanför plan, säger Dimitrios ”Dimmie” Rabotas, Special Olympicsdeltagare och fotbollsspelare i FIFH Malmö.

– Vi är en tongivande del av bygdens aktiviteter och gemensamma framtid, som vi tillsammans formar för ett bättre liv på landsbygden. Som ideell idrottsförening, investerar vi i barn och ungdomar. Och våra unika event för både elit och bredd gör det roligare och mer meningsfullt att leva och bo i vår del av landet, säger Karin Bångman, ordförande i Offerdals SK i Kaxås om idrottsföreningarnas betydelse för livet på landsbygden.


Internationella Expect a better tomorrow-dagen
Danir och Sigma lanserade ”Internationella Expect a better tomorrow-dagen” på nyårsafton 2017. Idag drivs initiativet av Danirgruppen gemensamt. Med ”Expect a better tomorrow-dagen” vill Danir bidra till ett mer hållbart, jämlikt och rättvist samhälle. Deras första initiativ, Segerpotten, fick upp den ekonomiska situationen för damfotbollen på agendan. Under 2019 belyste Funkisfonden vikten och nyttan av fysisk aktivitet för människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Och 2020 jobbade Haveriet för att sprida en fördjupad kunskap om havet, dess dåliga skick och dess betydelse för oss människor.

Under det här året har Femmegineering, bland annat genom att lyfta fram kvinnliga förebilder inom teknikyrkena, velat inspirera fler tjejer att välja en teknisk utbildning. Att visa hur eftertraktade och behövda de är i teknikbranschen.