De vill göra det mindre ensamt på toppen

Pressmeddelande

De vill göra det mindre ensamt på toppen

2020-12-31 Danir

Femmegineering är Danirgruppens nästa års initiativ för en bättre morgondag. De vill belysa problemet med att det idag är för få tjejer som söker till ingenjörsprogram på teknisk högskola eller universitet. Siffran stiger lite varje år men det går långsamt. Tech-branschen skriker efter folk och behöver få tillgång till hela befolkningen.

Femmegineering vill bidra till att tjejer som läser tekniska utbildningar ska känna en större tillhörighet, bli mer positivt inställda till sin utbildning och på sikt få fler tjejer att välja de tekniska utbildningarna. Om yngre tjejer får höra fler positiva omdömen om de tekniska utbildningarna av äldre förebilder så hoppas och tror de att fler tjejer vill söka till teknikutbildningarna som då blir mer jämställda, samtidigt som det kommer att öka mängden och tillgången på universitets- och högskoleutbildade ingenjörer och tekniker.

För att ingenjörsyrket ska bli ett naturligt val för tjejer vill Femmegineering lyfta fram kvinnliga förebilder inom teknik- och ingenjörsyrkena och ge dem möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter.

Under året ska Femmegineering också lyfta fram tjejerna som studerar på tekniska program och ge dem en chans att dela med sig av sina erfarenheter och av det som fungerat för dem, som hjälpt dem att känna sig mer hemma på utbildningen.

För att samla och uppmärksamma dessa få men inspirerande kvinnor i tech-världen, kommer Femmegineering under året samla in berättelser från tjejer och kvinnor som antingen studerar eller redan är verksamma inom branschen. De vill höra mer om deras tankar, erfarenheter och drömmar om framtiden. Om deras studietid och hur de ser på att det är så få tjejer på tekniska utbildningar. Men framförallt, om de har några tips eller förslag på förbättring.

Femmegineering vill bli länken, gemenskapen och nätverket där dessa tjejer kan hitta stödet och känna, att trots att de är få, så är de inte ensamma.

Internationella Expect a better tomorrow-dagen

Sigma och Danir lanserade ”Internationella Expect a better tomorrow-dagen” på nyårsafton 2017. Det fanns ju dagar för det mesta, så varför inte en tema-dag för en bättre morgondag? Med ”Expect a better tomorrow-dagen” vill Sigma och Danir bidra till ett mer hållbart, jämlikt och rättvist samhälle. Deras första initiativ, Segerpotten, fick upp den ekonomiska situationen för damfotbollen på agendan. 2019 belyste Funkisfonden vikten och nyttan av fysisk aktivitet för människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Och 2020 har Haveriet jobbat för att sprida en fördjupad kunskap om havet, dess dåliga skick och dess betydelse för oss människor. 

– Vi behöver fler ingenjörer och vi måste få fler kvinnor att välja en karriär inom teknik, för vår bransch, som allting annat, mår bra av att bli mer jämställd, säger Johan Glennmo VD Danir. 

– Av de som tar examen från ingenjörsutbildningar varje år, är bara 10 procent tjejer. En nedslående siffra men en siffra som gör tjejerna till rariteter i en bransch där bolagen göra allt för att få dem att jobba hos just dem. För de vet att de kommer att bidra med egenskaper och synsätt som de saknar eller har på tok för lite av, säger Johan Glennmo VD Danir. 

–  Jag valde att studera teknisk fysik eftersom jag ansåg att det var ett tillräckligt brett ämne för mig att välja inriktning och yrke på vägen. Och det finns betydligt fler yrken och jobb, än man tror, där man har nytta av en ingenjörsexamen, säger Bethlehem Araya, Linjechef på Sigma Connectivity.

–Som elektronikingenjör har mitt arbete alltid inneburit att få jobba med det senaste inom teknik, det är en ständig utmaning och viktigast av allt så är det både roligt och inspirerande, säger Bethlehem Araya, Linjechef på Sigma Connectivity.

– Min utbildning gav mig inte bara kunskap och det akademiska, den har utrustat mig med uthållighet och problemlösning som hjälpt mig i många situationer i livet, säger Bethlehem Araya, Linjechef på Sigma Connectivity.