Danir Resources ny huvudägare i börsnoterade Poolia. Avtal träffat om köp av familjen Björn Örås aktier.

Pressmeddelande

Danir Resources ny huvudägare i börsnoterade Poolia. Avtal träffat om köp av familjen Björn Örås aktier.

2020-07-26 Danir

Björn Örås startade Poolia AB (publ) 1989 och som långsiktig entreprenör har det varit viktigt att finna en ny långsiktig huvudägare med branschkunnande som kan utveckla Poolia vidare.

Danir Resources AB är dotterbolag till Danir AB, som ägs av familjen Dan Olofsson. Danir Resources har ett betydande minoritetsägande av Lars Kry, tidigare koncernchef i börsnoterade Proffice, och Martin Hansson. Båda har bred erfarenhet av bemanningsbranschen. Danir Resources äger sedan tidigare konsultmäklaren A Society som omsätter motsvarande som Poolia.

Björn Örås med bolag och familj har sammanlagt 46,4 procent av aktierna och 72,3 procent av rösterna i Poolia. Priset i affären med Danir Resources är 5,87 kronor per aktie i Poolia. Slutkursen den 24:e juli var 5,20 kronor. Totalt innebär affären en köpeskilling om ca 130 Mkr. Förvärvet är villkorat av konkurrensmyndighetstillstånd och beräknas bli klart inom ett par månader. Danir Resources innehar idag inga aktier i Poolia.

Lars Kry kommenterar: ”Björn Örås har i Poolia byggt upp ett kvalitetsbolag, och vi ser fram mot att ta över rollen som långsiktig huvudägare i Poolia. Vi är helt nöjda med att förvärva familjen Örås aktier och vi har inte någon ambition att ytterligare öka vår ägarandel. Vår vilja är att fortsätta driva Poolia som ett börsnoterat företag tillsammans med övriga aktieägare. Jag har länge följt Poolia och alltid varit imponerad över det som åstadkommits. Vi ser stor potential i en än mer dynamisk arbetsmarknad i framtiden där Poolias befintliga och nya tjänster kommer ha en stor efterfrågan. Vi kommer vara en engagerad och aktiv ägare och verka för att fortsätta bygga ett framgångsrikt bolag.”

Danir Resources avsikt är att fullgöra sina skyldigheter enligt reglerna om budplikt genom att lämna ett erbjudande till övriga aktieägare i Poolia att förvärva deras aktier till samma pris som i affären med familjen Örås. Danir Resources har inte bestämt när ett sådant erbjudande ska lämnas, men det avses ske senast fyra veckor efter att erforderliga konkurrensmyndighetstillstånd för förvärvet av familjen Örås aktier erhållits.

Poolia är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Koncernen har 2500 anställda i 4 länder och omsatte 2019 1,7 miljarder kronor.

Danir utvecklar och driver långsiktigt kunskapsintensiva företag i en entreprenöriell miljö. Koncernen har 5000 anställda i 15 länder och omsatte 2019 6,4 miljarder kronor. 

Danir Resources AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Kry 073 343 43 00.