Webbserien Ingenjör möter Ingenjör vill minska glappet mellan näringslivet och högutbildade nyanlända

Pressmeddelande

Webbserien Ingenjör möter Ingenjör vill minska glappet mellan näringslivet och högutbildade nyanlända

2018-11-05 Danir

Bland nyanlända i Sverige finns högkvalificerade ingenjörer med akademisk utbildning som beviljats uppehållstillstånd, men som har svårt att få kontakt med och komma in på den svenska arbetsmarknaden.

–Näringslivet letar med ljus och lykta efter kvalificerad arbetskraft. Samtidigt finns det många högutbildade nyanlända här i Sverige som inte får jobb. Det glappet känns helt ologiskt, säger Johan Andersson, vd på Mellby Gård AB.

–Nyckeln till att stänga det här glappet tror jag är många personliga möten – mentorskap och praktikplatser är sätt att lösa detta, säger Johan Glennmo, vd på Danir AB.

För att illustrera hur kontaktytor kan skapas har koncernerna Danir AB och Mellby Gård AB sponsrat webbserien Ingenjör möter Ingenjör, som producerades av film- och tv-producenten Jan Linell, 2017. I serien ligger fokus på möten och interaktionen mellan två nyanlända ingenjörer och deras mentorer och arbetskollegor på tre olika arbetsplatser: Sigma Embedded Engineering i Göteborg samt Roxtec och Sigma Technology, båda i Karlskrona.

Serien består av fem avsnitt, där det i varje avsnitt växelklipps mellan tre case:

  • Vi möter Hassan som är nyanländ maskiningenjör från Syrien och får följa honom på hans praktikplats på Roxtec i Karlskrona.
  • Vi möter två ingenjörer; Akshaya, ung programmerare från Indien som arbetar på Sigma Technology i Karlskrona och Jiazing, IT-ingenjör från Kina som arbetar på Sigma Technology i Göteborg. De har fått arbete via så kallad arbetskraftsinvandring.
  • Vi möter Amer, nyanländ programmerare från Syrien på hans praktikplats på Sigma Embedded Engineering i Göteborg.

Serien belyser näringslivets stora efterfrågan på högkvalificerade medarbetare och att så kallad arbetskraftsinvandring behövs för att avhjälpa den stora kompetensbrist på ingenjörer som föreligger i dag. I avsnitten ser vi hur chefer och kolleger på olika sätt inkluderar seriens huvudpersoner på arbetsplatsen via språkträning, fika och after work.

Syftet med serien Ingenjör möter ingenjör är samtidigt att stimulera nyanlända ingenjörer till aktiv kontakt med företag på den svenska arbetsmarknaden och därmed möjliggöra en snabbare etablering i Sverige. I webbserien delas därför flera konkreta tips och råd till nyanlända ingenjörer som söker praktikplatser och arbete på svenska företag. Vi får också veta hur det gick sen för Amer och Hassan efter praktiktiden på Roxtec och Sigma.

Webbserien Ingenjör möter ingenjör ses i sin helhet på YouTube-kanalen Ingenjörer för Sverige: https://www.youtube.com/channel/UC7GQtEYUFC4BQyhMKfsXYiA