Succé för kvinnligt nätverk i Malmö

Nyhet

Succé för kvinnligt nätverk i Malmö

2017-12-11 Sigma

Det blev en fullsatt succé när Sigma Smart Women Society (SSWS) bjöd på inspiration och diskussioner kring roller, karriär, #Metoo, utbildning och utmaningarna att få in fler kvinnor i tech-branschen.

Det var många som ville ta tillfället i akt att lyssna på ingenjören och e-hälsoprofilen Charlotta Tönsgård. Hon berättade öppet om sin karriär samt hur hon tacklat medgångar och motgångar. Många gånger med ett högt intresse från media. På scen berättade Charlotta om sin tid och avslut som VD på Min Doktor och den nya rollen som entreprenör och VD i e-hälsobolaget Engaging Care.

Charlotta berättade även om åren på tillväxtbolaget TAT, The Astonishing Tribes kontor i Korea och hur det var att många gånger arbeta ensam i Asien med att öppna upp marknaden för bolaget.

Charlotta talade även om #Metoo och hennes upplevelser samt hur hon tacklade en obekväm situation.

Åhörarna fick även ta del av Sigmas historia och de olika samhällsengagerade initiativ som Sigma gör samt vikten av en värderingsstyrd företagskultur.

Tina Rudin Kaikkonen, Business Manager på den digitala kommunikationsbyrån Maverick by Sigma, modererade kvällen. Hon berättade också om sin karriär och vikten av att bygga teamet utifrån jämställdhet och allas lika värde.

Helle Malré Williams-Yeagers, Business Manager för Sigma, talade om sin karriär från ung programmerare till där hon är i dag samt sin tid som e-sportare inom CSGO, Counter Strike Global Offensive.

– Kvällen var mycket uppskattad och efterfrågan är stor bland kvinnor i branschen att knyta kontakter i denna typ av forum, säger Jenny Maxeus, Sigma IT Consulting, projektledare för SSWS i Malmö.

Kvällen avslutades med överlämnandet av ett konstverk signerat konstnären Maria Thorlund. Maten levererades av kvinnokooperativet Yalla Trappan från Rosengård.

Den höga efterfrågan har gjort att Sigma Smart Women Society kommer tillbaka redan under våren 2018.

Läs mer om SSWS i Malmö på LinkedIn, Facebook och webben.

https://www.linkedin.com/groups/3920427

https://www.facebook.com/SigmaAB/

http://www.sigmaitc.se/om-oss/csr

SIGMA SMART WOMEN SOCIETY är ett nätverk för kvinnor inom IT och teknik som genomför regelbundna träffar för att inspireras, utvecklas och skrattar ihop. SSWS vill stärka gemenskapen och underlätta att knyta kontakter. SMART är Sigmas nätverkskoncept.

För mer information

Jenny Maxeus 
projektledare för SSWS i Malmö, Sigma IT Consulting
Jenny.maxeus@sigma.se
Tel: +46 702 963051

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef på Sigma IT Consulting
Beatrice.silow@sigma.se
Tel: + 46 703 791506