Beatrice Silow, Sigma utsedd till Årets Nätverksledare inom Dataföreningen

Nyhet

Beatrice Silow, Sigma utsedd till Årets Nätverksledare inom Dataföreningen

2014-04-30 Sigma

Röstningen av årets nätverksledare 2013 vanns av Beatrice Silow med
motiveringen:

Beatrice Silow har på ett
förtjänstfullt sätt, parallellt med sitt ordinarie arbete, arbetat upp intresset
för nätverket Projektstyrning och på det sättet bidragit till fler aktiviteter
och fler aktiva medlemmar inom DF. Nätverket låg i träda under ett antal år och
Beatrice tog sig an det i augusti 2012. Under hennes ledning har nätverket
blommat upp med en ny professionell höjd och med i snitt 25 deltagare per träff
och omfattar nu 175 medlemmar. Dessutom har Beatrice bidragit till ökad
aktivitet och fler deltagare även i andra sammanhang inom Dataföreningen.

NÄTVERK
Hösten 2012 tog Beatrice Silow över som ledare för nätverket Projektstyrning.
Första träffen hade temat “Nytt standardavtal för Agila projekt” med
advokaterna Magnus Dahlén och Nathalie Törnkvist från Setterwalls Advokatbyrå.

Västra Kretsen nominerade Beatrice Silow, konsultchef på Sigma till “Årets
Nätverksledare i Västra Kretsen 2013”. Mycket välförtjänt.

Året 2013 började i januari med Prince2, en projektmodell som utvecklats i
Storbritannien, blivit en standard i många länder och nu är högaktuell i
Sverige. Henrik Bonder presenterade och berättade om sina erfarenheter från
SKF.  

I april gästade Pontus Lindström, Berotec.  Ämnet var LEAN och hur man som
projektledare kan använda detta i sina projekt.

I maj var temat ISO 21500 ­ Ny standard för projektledning. Christina Hjort,
kvalitetschef på Sigma berättade om standarden och diskuterade hur den kan
komma till användning. I oktober fick vi bekanta oss med verktyget
MeetingSphere, som bland annat kunde digitalisera de populära
Metaplanövningarna med postit-lappar..

I november fick vi träffa Elizabeth Kamél, författare till årets
projektledarbok ­ “Projektkommunikation ­ så får du den att fungera!”

Det fortsätter 2014. Under februari fick vi lyssna till Kjell Rodenstedt som
presenterade Portföljstyrning utifrån sin nya bok “Governance – Projektportfölj
& Projektkontor”

Den 28 april kommer Olof Molinder från Baseline Management. Då handlar det om
att förbättra projektförmågan bland annat genom nyckeltal. Olof kommer och
berättar om SPI – Svenskt projektindex som ger en analys och jämförelse för att
prioritera och satsa rätt när organisationen skall ta nästa steg. Sju viktiga
processer viktas i fem nivåer och SPI kan visa styrkor, svagheter, olikheter.

Olof Molinder har arbetat med projekt i över 40 år sedan han slutade på
Handelshögskolan i Göteborg 1971. Under lång tid har Olof utbildat
projektledare för certifiering och infört standard för svensk
projektverksamhet, bland annat som ordförande vid Svenskt Projektforum.

Är du intresserad av projekt? Gå med i Projektstyrningsnätverket!

Fakta: Nätverket
Projektstyrning nästa träff är den 28 april kl 18-20 på Lindholmen Science
Park, Göteborg. Läs mer och anmäl dig

Text: Thure Bergström, Dataföreningen