Vi fokuserar på långsiktigt entreprenörskap och socialt engagemang

Innehav

Danirs ägarintressen består dels av kärninnehav som aktiva ägare, dels av portföljbolag där Danir huvudsakligen bidrar med riskkapital. Bland kärninnehav finns bland annat Sigma koncernen med sex olika affärsområden och ca 4 400 anställda.

Engagemang

Utöver kärninnehav och portföljbolag är Danir engagerade i ett antal projekt som på olika sätt syftar till att skapa en positiv samhällsutveckling. Engagemanget finns både på hemmaplan i Sverige och i andra delar av världen.

Det här är Danir

Danir är ett entreprenörsdrivet företag ägt av familjen Dan Olofsson. Danir bildades 1986, och vår roll är att äga och utveckla våra bolag samtidigt som vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi gör det genom entreprenörskap, långsiktighet och samhällsengagemang.